Administrativt bøvl rammer de mindre virksomheder hårdest

Læs mere
Fold sammen
Er man ikke glad for papirarbejde, skal man ikke drive en mindre virksomhed.Det må blive konlusionen efter nye beregninger

fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der viser, at de administrative byrder øges markant når enkeltmandsvirksomheder tager

springet og ansætter medarbejdere.

Besværligt med ansatte

Virksomheder med op til 10 medarbejdere må

slås med op til dobbelt så stor administration som virksomheder med flere end ti ansatte, viser beregninger, som Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen har foretaget for Dansk Industri, DI:- Det er meget besværligt at have ansatte i Danmark. Frygten

er jo, at administrationen kan hindre virksomhedernes vækst, for der er mange hurdler, når en en-mandsvirksomhed tager

springet og udvider med flere medarbejdere, siger chefkonsulent Jette Nøhr fra DI.En stor eller mellemstor virksomhed

kan udnytte de stordriftsfordele, der er ved at administrere flere medarbejdere, men hvis en virksomhed har under ti ansatte, er det

typisk ikke muligt at udnytte de fordele.Også Håndværksrådet er generelt bekymret over de administrative

byrder, små virksomheder oplever, for flere ansatte betyder flere byrder for virksomhederne:- Byrden pr. ansat er væsentlig

højere i de helt små virksomheder, det er bekymrende, siger cheføkonom i Håndværksrådet, Søren

Nicolaisen.

Tunge kommunerIsær kommunerne kan være tunge at danse med for de helt små virksomheder, viser

flere undersøgelser, som DI har foretaget mellem små og mellemstore virksomheder, og kontakten med kommunerne vokser

markant, når små virksomheder ansætter medarbejdere.- Det understreger, hvor vigtigt det er at have kommunerne

med i regelforenklingsarbejdet. For det er hos kommunerne, virksomhederne oplever, at de kører fast i sagsbehandlingen, siger

Jette Nøhr fra DI.Hun forklarer, at især sagsbehandlingen, når små virksomheder skal have dele af ansattes

sygedagpenge refunderet, opleves som et problem blandt virksomhederne:- Det er f.eks. uhyre be-sværligt for virksomhederne

at pengene refunderes af de enkelte ansattes bopælskommuner og ikke fra en central myndighed, siger Jette Nøhr.

Langsom

regelforenkling
Både DI og Håndværksrådet ærgrer sig over, at regelforenklingen ikke er gået hurtigere

for VK-regeringen.- Der er søsat mange initiativer, og regeringen arbejder meget målrettet, men der kommer stadig

nye regler til. Man har ikke hidtil set et fald i mængden af administration, siger Søren Nicolaisen.Regeringens

mål er at forenkle op til 25 pct. inden år 2010. Men der er enighed om, at der er lang vej igen før det mål

er nået.- Vi kan kun opfordre til at det går hurtigere på det område, for det er et reelt problem for

mange små virksomheder. Vi kunne godt ønske, at regeringen snart kom med et konkret udspil på det område,

siger DI''''s Jette Nøhr.