Accept af forårspakke

Læs mere
Fold sammen
Regeringen får nu en hjælpende hånd fra Danmarks Nationalbank til sit økonomiske indgreb. Nationalbanken

vil ikke ligefrem anbefale regeringen at strø om sig med skattelettelser til danskerne. Men banken kan sagtens acceptere, at

det sker.I en kommentar til regeringens udspil, som blev præsenteret tirsdag, skriver Nationalbanken direkte, at den må

anerkende, "at der i dag er et økonomisk råderum, så det er forsvarligt at lempe finanspolitikken".Udtalelserne

faldt, da Nationalbanken i går fremlagde deres årsberetning. Den er lidt overraskende, fordi Nationalbanken med Bodil

Nyboe Andersen i spidsen tidligere har advaret mod, at der bliver lempet yderligere på finanspolitikken.- Vi finder ikke,

at der er et påtrængende behov for at gribe ind i udviklingen. Ledigheden er stadig lav, selv om den er stigende. Men

der er en udbredt politisk opfattelse af, at der er brug for et indgreb. Når det er tilfældet må vi sige, at der

er et råderum til, at regeringen kan gøre det, siger underdirektør i Nationalbanken, Anders Møller Christensen.Han

fremhæver to forhold, der gør, at Nationalbanken kan sige god for forårspakken fra regeringen.l Den danske

økonomi er meget robust med overskud på både betalingsbalancen og statsbudgettet. Vi har ligeledes en stabil kronekurs og

lav inflation.l Der er tale om et midlertidigt indgreb med en fremrykning af nogle lempelser i finanspolitikken, som allerede

er vedtaget.- Indgrebet er derfor ikke uforsvarligt, og det koster ikke noget på statsbudgettet. Men det er afgørende,

at man fastholder målsætningen om på mellemlang sigt at øge arbejdsudbuddet og nedbringe den offentlige gæld, siger

Anders Møller Christensen.

Tegn på opsving

Som beskrevet i gårsdagens udgave af ErhvervsBladet vil regeringen

via sin forårspakke lempe finanspolitikken for i år med 11 mia. kr. De ni mia. kr. skal gå til danskernes privatforbrug

via en fremrykning af skattelettelserne i den allerede vedtagne skattereform. Herudover bliver indbetalingerne til Den Særlige

Pensionsordningen suspenderet i foreløbig to år.Indgrebet har givet anledning til en hed debat, som primært

kører på to fronter.l Fagbevægelsen og Socialdemokraterne ønsker et indgreb, men de mener ikke, at

regeringen med sit forslag bruger pengene optimalt. De så hellere, at der skete en større fremrykning af de offentlige investeringer.

Det vil give en langt mere sikker effekt på beskæftigelsen, lyder argumentet.l Spørgsmålet er, om der

overhovedet er behov for et indgreb, fordi alt tyder på, at der langsomt er ved at komme mere gang i den danske økonomi.Sidstnævnte

kritikpunkt fik yderligere næring i går, da Danmarks Statistik kom de seneste tal for den danske handels- og betalingsbalancen. Opgørelsen

viser, at importen af varer til erhverv steg markant i periode fra november og til januar. Det indikerer, at virksomhederne er ved

at blive mere optimistiske og igen er ved at få lyst til at lave nye investeringer. Hertil kommer en pæn stigning i importen

af biler, hvilket tyder på et voksende privat forbrug. Samlet set var stigningen i importen større end økonomerne

havde ventet. Anders Møller Christensen mener dog, at det er alt for tidligt at bedømme, om regeringens indgreb kan

ende med at skubbe så meget til økonomien, at vi får en overophedning. Økonom i Jyske Bank Klaus Kaiser

er mere kritisk.- Formålet med pakken er at få knækket ledighedskurven, og det kan blive opfyldt noget så

eftertrykkeligt. Regeringen har vedtaget flere pakker og hvis de alle får fuld effekt, kan vi sagtens løbe ind i problemer

med flaskehalse allerede til næste år, siger Klaus Kaiser.