A-kasser truer mobilitet på arbejdsmarkedet

Jobformidling. Velfærdsreformen betyder, at a-kasserne fra årsskiftet overtager en stor del af jobformidlingen for ledige. Fagbevægelsen jubler, mens arbejdsgiverne frygter for mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Der bliver travlhed i a-kasserne i de kommende måneder. Velfærdsreformen betyder nemlig, at a-kasserne fra årsskiftet overtager en stor del af arbejdet med at skaffe forsikrede ledige i job.

A-kasserne skal blandt andet afholde alle CV-samtaler med forsikrede ledige, hvilket drejer om ca. 80.000 samtaler årligt.

Hidtil har det været meningen, at disse opgaver skulle varetages af de nye jobcentre, som opstår i kommunerne i forlængelse af kommunalreformen, men under velfærdsforhandlingerne lykkedes det Socialdemokraterne og de Radikale at få opgaverne flyttet over til a-kasserne.

Set fra virksomhederne verden, er det ikke noget at råbe hurra for.

- Vi ser det ikke som et positivt skridt. A-kasserne har svært ved at se ud over deres egne faggrænser. Vi frygter, at det vil gå ud over både den faglige og den geografiske mobilitet. Det vil i hvert fald ikke føre til, at virksomhederne i større omfang får den arbejdskraft, de har brug for, siger Jørgen Bang-Petersen, chefkonsulent hos Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Han kalder a-kassernes styrkede rolle i jobformidlingen for et tilbageskridt i forhold til kommunalreformen, som samler arbejdsformidlingernes og kommunernes indsats mod ledighed i en række nye jobcentre. Ved også at trække A-kasserne ind, risikerer man, at overblikket over arbejdsmarkedet går fløjten.

Bedre match med virksomhederDAs kritik vækker dyb undrer i LO.

- Nu har arbejdsgiverne i årevis brokket sig over AF-systemet. Nu skal de åbenbart finde noget andet at brokke sig over. Hvis DA spurgte i sine medlemsorganisationer, ville de få at vide, at det er en rigtig god idé at placere a-kasserne centralt, fordi det er der indsigten i det lokale arbejdsmarked findes, siger næstformand i LO, Tine Aurvig-Huggenberger.

Hun er overbevist om, at a-kasserne vil kunne sikre et langt bedre match mellem ledige og virksomheder, fordi de har et stort kendskab til de lokale arbejdsgivere. Ifølge Flemming Larsen, lektor ved Aalborg Universitet, er det imidlertid svært at spå om, hvad effekten a-kassernes nye rolle bliver. Det er ikke et område, hvor man umiddelbart kan sammenligne med andre lande, fordi det danske system er specielt. - Det er ofte fremført, at a-kasserne kender egne medlemmer bedst, og derfor bedre kan vejlede de ledige. På den anden side er kritikken af a-kasserne gået på, at de vil have svært ved at vejlede de ledige ud af egen a-kasse fordi de ikke er uvildige og fordi de mangler kendskab til arbejdsmarkedet. Men den indvending er i realiteten allerede blevet udhulet med kommunalreformen, hvor man erstatter et nationalt forankret AF-system med 91 kommunalt baserede jobcentre. Man vægter tilsyneladende det lokale kendskab højest, siger Flemming Larsen.