65.000 pensionister får glæde af skattelettelser

Regeringens skattelettelser får stor betydning for den kraftigt stigende andel af danske pensionister, der betaler mellem- eller topskat af pensionen. Nye beregninger viser, at man typisk kan spare 356.000 kr. ekstra op til pension uden at betale mellemskat.

Regeringens skatteudspil får direkte betydning for en stor andel af fremtidens pensionister. Stadig flere pensionister betaler nemlig mellem- og topskat af deres pension, og med de nye skattelettelser vil de kunne putte op til 5.000 kr. ekstra i lommen om året.

Tal fra Skatteministeriet viser, at 65.000 pensionister i dag betaler mellem- eller topskat af deres pensionsudbetalinger. Men de forventes at yngle markant de kommende år, fortæller forskningsassistent og pensionsekspert Michael Jørgensen fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

»Danskernes stigende pensionsopsparinger betyder, at der vil komme en kraftig stigning i antallet af pensionister, der betaler mellemskat de næste 10-20 år.

Jeg har ikke et skøn over hvor mange, men der er ingen tvivl om, at grænserne for mellemskat får betydning for en stor andel af fremtidens pensionister,« siger han.

45.000 kr. mere om året
Regeringens skatteudspil betyder, at beløbsgrænsen for, hvornår der skal betales både mellem- og topskat, forhøjes. Det betyder, at pensionister – i lighed med personer på arbejdsmarkedet – kan få over 45.000 kr. mere udbetalt om året uden at betale mellemskat.

Nye beregninger fra brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) viser, at man ved en udbetalingsperiode på 10 år kan øge sit pensionsdepot med 356.000 kr. uden at betale mellemskat. Det svarer til, at man som 55-årig øger indbetalingerne med omkring 29.000 kr. årligt, indtil man når folkepensionsalderen.

»Man kan altså spare væsentligt mere op uden at skulle betale mellem- eller topskat af pensionen. Vi mener dog ikke, at skatteovervejelser bør være det altafgørende for opsparingens størrelse. Det vigtigste hensyn bør være, hvilken levestandard man ønsker som pensionist,« siger underdirektør i F&P, Jan V. Hansen.

Han anbefaler, at man under alle omstændigheder søger individuel rådgivning om sine pensionsforhold.

F&Ps beregninger viser, at at man ved en udbetalingsperiode på 10 år kan øge pensionsopsparingen med i alt 120.000 kr. uden at skulle betale topskat. Vel at mærke, hvis skattelettelserne vedtages i den nuværende form.

Den nye skattepakke vil dog ikke kun give incitament for at spare mere op. Det afhænger nemlig af, hvor meget man tjener, og mange vil miste skattefordelene ved at sætte ekstra penge til side.

Individuel rådgivning
Direktør Kim Valentin fra rådgivningsvirksomheden Finanshuset i Fredensborg fortæller, at skattepakken betyder, at man nu skal gennemgå en lang række kunders pensionsopsparinger.

»Betydningen af skattelettelserne er ret voldsom, når man kigger på pension. 140.000 danskere ryger f.eks. ud af topskatten, og deres pensioner skal have et eftersyn,« siger han.

Kim Valentin henviser til, at de danske regler giver folk ret til et skattefradag for indbetalinger til en pensionsordning.

Det betyder, at mange topskatteydere har en skattefordel ved at spare mere op og udskyde skatten til udbetalingen af pensionen.

»Men hvis man ikke længere skal betale topskat af arbejdsindkomsten, så er fordelen ved at spare op til pension blevet mindre.

En del får f.eks. en større motivation for at øge deres afdrag på boliglån,« siger Kim Valentin.

Omvendt kan en del mere velhavende danskere, der stadig skal betale topskat af arbejdsindkomsten, med fordel spare mere op efter en skattelettelse. En del af dem undgår nemlig topskat ved udbetaling af pensionen med de nye grænser for topskat.

»Det er relativt komplekst, og derfor skal vi se på de individuelle forhold, når vi rådgiver om opsparingens størrelse,« siger Kim Valenting.