500.000 færre i den private sektor i 2040

Læs mere
Fold sammen
På kort sigt ser det skidt ud med den private beskæftigelse i Danmark. I de sidste to år er beskæftiglsen

i den private sektor faldet med over 50.000 personer.Men på lang sigt - d.v.s. i år 2040 - risikerer beskæftigelsen

i de private virksomheder i Danmark at være reduceret med yderligere en halv mio. ansatte til omkring 1,5 mio.Mens det

første fald skyldes de svage konjunkturer i udlandet og udflytning af arbejdspladser til lavtlønslande, kan det store

langsigtede fald på den halve million arbejdspladser i den private sektor tilskrives udviklingen i den offenlige sektor, der

uden indgreb fortsat vil vokse kraftigt.I løbet af de næste 10 år vil over 200.000 offentligt ansatte trække

sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis de skal erstattes og suppleres med yderligere personale til bl.a. at håndtere det stigende

antal ældre, vil det offentlige tage arbejdskraft fra de private virksomheder, der i så fald kommer til at beskæftige

mellem 370.000 og 500.000 færre end i dag.Derfor er det meget vigtigt, at flere kommer ud på arbejdsmarkedet i de kommende

år.Også selv om det med den nuværende relativt høje ledighed er vanskeligt at se, hvad de egentlig

skal lave.De korte og de lange perspektiver for beskæftigelsen i den private sektor i Danmark blev trukket op i går

på en erhvervspolitisk konference i Venstre om den offentlige sektors udvikling.

Ledighed rammer bredt

Scenarie-leverandører

var bl.a. cheføkonom Helge Pedersen, Nordea, og direktør HenrikBach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening.Det

aktuelle beskæftigelsesfald i Danmark rammer ifølge Helge Pedersen bredt - både geografisk og aldersmæssigt.

Især de 30- til 39-årige er hårdt ramt. Overordnet er dansk økonomi lige nu kernesund. Boligejerne har fået

luft i økonomien takket være lave renter og nye afdragsfrie lån.Skattelettelser og stigende lønninger

øger de midler, husholdningerne har til rådighed. Men tendensen er, at den øgede disponible indkomst spares op i

stedet for at blive brugt, fordi mange frygter ledighed.Ifølge Helge Petersen er det vigtigt, at der nu kommer gang i

opsvinget herhjemme.Internationalt er verdens-økonomien nemlig drevet af det igangværende amerikanske opsving,

som ikke ventes at blive særligt langvarigt. Betalingsbalance-underskud og statsgæld i USA vil relativt hurtigt tvinge det

amerikanske vækst-tempo ned igen, mener Nordea-økonomen.Dansk Arbejdsgiverforenings Henrik Bach Mortensen pegede

i sit indlæg på, at det langsigtede behov for mere arbejdskraft gør det nødvendigt, at beskæftigelsesindsatsen

i form af arbejdsformidling og jobtræning samles i statsligt regi.Hvis derimod kommunerne får overladt opgaven som

led i en kommunalreform, risikerer beskæftigelsesindsatsen at ende i et kamoufleret offentligt forbrug uden hensyn til den private

sektors behov for kvalificeret arbejdskraft.Desuden er der en risiko for, at kommunerne ved egne ansættelser tager ledige

fra kommunen i stedet for nabokommunen. Henrik Bach Mortensen pegede også på, at kommunerne ville være for tilbøjelige

til at redde lokale virksomheder, som ikke er konkurrencedygtige.