400 millioner kroner til vognmænd

Kun lille rentetab til staten. Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at en forlængelse af betalingsfristen for lastbilers vejbenyttelsesafgift giver stor gevinst til vognmænd.

400 millioner kroner. Så meget får danske vognmænd ud af en forlængelse af betalingsfristen for lastbilers vejbenyttelsesafgift – mens det kun drejer sig om et rentetab på et par millioner kroner for staten. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv.

De tre trafikordførere fra VKO-flertallet på Christiansborg, Henriette Kjær (K), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Kim Christiansen (DF), lovede onsdag på ErhvervsBladet.dk, at de ville støtte en forlængelse af betalingsfristen for lastbilers vejbenyttelsesafgift – og i Berlingske Tidende torsdag udtalte skatteminister Kristian Jensen så, at han ville hjælpe vognmandserhvervet med målrettede løsninger.
 
DTL har de seneste dage udtrykt stærk utilfredshed med, at betalingsfristen for lastbilers vejbenyttelsesafgift skal forlænges med den særegne begrundelse, at SKAT har problemer med indførelsen af et nyt IT-system. I dag betales vejbenyttelsesafgiften for lastbiler senest den 8. i måneden før den måned, hvori den nye afgiftsperiode begynder. Alle andre motorkøretøjer betaler vægtafgift/grøn ejerafgift den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid.

 - DTL foreslår derfor, at betalingstidspunktet for lastbiler ensrettes med resten af afgiftsområdet. Det vil betyde, at vejbenyttelsesafgiften skal betales to måneder senere end i dag. En forlængelse af fristen vil sikre virksomhederne mere likviditet, samtidig med at den virker som en regelforenkling, siger cheføkonom Ove Holm fra DTL, der presser på for at få Skatteministeriet til at forlænge betalingsfristen med virkning fra 1. januar 2010.

Samme vej presser Dansk Erhverv, der på et møde torsdag med Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (K) tog de danske transportvirksomheders ønsker om forlængelse op. Det skete på vegne af DTL.

- DTL ser med de positive politiske udmeldinger meget optimistisk på, at der findes en god og praktisk løsning, så betalingsfristen kan forlænges inden for rammerne af Motorregistrets nuværende IT-system, siger Ove Holm.