3F anbefaler Lars Løkke-forslag til at skabe vækst og velstand

Svage investeringer er en hæmsko for væksten i Danmark. Fagforeningen 3F vil have regeringen til at gøre noget ved det hurtigst muligt, for at der kan blive råd til mere velfærd.

De små og mellemstore virksomheder skal belønnes med et skattefradrag for at investere i ny teknologi, mener fagforeningen 3F. Fagforeningen er meget bekymret for, at de små og mellemstore virksomheder investerer for lidt. Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Regeringen skal grave dybt i en vækstpakke fra den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at skabe mere velstand og vækst til danskerne. Sådan lyder den lidt overraskende melding fra en af landets største fagforeninger, 3F. Fagforeningen fremhæver, at de danske virksomheder skal investere mere i ny teknologi og robotter for, at vi kan få skabt mere vækst og velstand, men det kniber alvorligt med at få de små og mellemstore virksomheder med på den vogn.

Derfor vil 3F have regeringen til at vende blikket mod planen »Et Stærkere Danmark« fra 2016. Heri foreslog den tidligere regering, at der bliver indført et fradrag på 150 pct. for små og mellemstore virksomheders investeringer i forskning og udvikling. Det forslag, mener 3F, skal tages op igen og bredes ud, så det også gælder for virksomhedernes investeringer i ny teknologi, nyt udstyr og digitalisering.

Per Christensen, forbundsformand for 3F,

»Jeg tror meget på, at økonomiske incitamenter virker. Det vil de også gøre hos de små og mellemstore virksomheder, hvis man belønner dem for investeringer i digitalisering og robotter.«


»Det vil betyde, at der vil være et økonomisk incitament for virksomhederne til at investere i digitalisering og nyt udstyr. Vi har meget fokus på SMVerne (små og mellemstore virksomheder, red.). Nogle af dem vokser sig store og bidrager med meget til økonomien,« siger forbundsformanden for 3F, Per Christensen.

»Jeg tror meget på, at økonomiske incitamenter virker. Det vil de også gøre hos SMVerne, hvis man belønner dem for investeringer i digitalisering og robotter. Det vil være fremmende for beskæftigelsen hos de små og mellemstore virksomheder og væksten i samfundet som helhed,« siger Per Christensen.

Der skal afsættes midler

3F har netop lavet en analyse, hvor den har set på, hvordan det går med virksomhedernes investeringer. Konklusionen er, at det går nogenlunde, men ikke prangende blandt de større virksomheder, mens investeringerne i de små og mellemstore virksomheder fortsat hænger alvorligt i bremsen og er langt efter niveauet, vi så før finanskrisen.

GRAFIK

Det går trægt med investeringerne ...

Udviklingen i virksomhedernes investeringer målt i forhold til den produktion, som sker i virksomhederne –mere præcist værditilvæksten (BVT).

Mere præcist er investeringerne i SMV-virksomhederne stadig næsten 23 mia. kr. under det niveau, vi så før finanskrisen. Det er på trods af den uhyre lave rente og et flere år langt opsving i den danske økonomi.

Per Christensen er naturligt nok godt klar over, at hvis regeringen skal sætte mere gang i investeringerne gennem fradrag, vil det koste nogle penge. Men der skal afsættes midler til at løse det her problem, mener 3F.

GRAFIK

... og især mindre virksomheder halter efter

Udviklingen i virksomhedernes investeringer målt i forhold til den produktion, som sker i virksomhederne (BVT), målt på antal ansatte.

»De små og mellemstore virksomheder gør, at vi har en mangfoldighed i erhvervslivet, og det betyder, at vi er mindre udsatte ved tilbageslag i den internationale økonomi. Derfor vil vi gerne være med til at gøre betingelserne for de små og mellemstore virksomheder så gode som muligt. Der er mange, som gerne vil bruge penge rent politisk. Vi er nødt til at se på, hvordan vi får råd til at lave nogle af de strukturelle ændringer, som regeringen gerne vil lave,« siger Per Christensen.

»Her mener jeg, at SMVerne spiller en helt afgørende rolle. Det er hos dem, at det fremtidige vækstpotentiale ligger,« siger han.

En ond spiral

Problemet med at de små og mellemstore virksomheder investerer for lidt, påpeges ligeledes af Dansk Industri, DI, og SMV Danmark, der tidligere hed Håndværksrådet. SMV Danmark har netop lagt sidste hånd på sin seneste konjunkturanalyse og heri kan man se, at optimismen hos de små og mellemstore virksomheder daler og er kommet ned på det laveste niveau i seks år.

Det kan derfor blive en ond spiral, hvis den dalende optimisme får virksomhederne til at investere endnu mindre. SMV Danmark mener derfor også, at regeringen skal give fradrag til de små og mellemstore virksomheder, så de får mere gang i investeringerne. Organisationen mener dog, at fradraget skal målrettes investeringer i digitalisering og automatisering.

»Det er de store virksomheder, der foretager investeringerne. De små og mellemstore virksomheders investeringer er stort set ikke steget siden krisen. Derfor er der god grund til bekymring særligt i en tid, hvor digitaliseringen kan forandre markeder og produktionsmetoder markant og meget hurtigere, end vi tidligere har set,« siger cheføkonom i SMV Danmark, Lars Magnus Christensen.

Hos DI mener direktør Kent Damsgaard, at medicinen for at få mere gang i investeringerne hos de små og mellemstore virksomheder skal være en anden end fradrag.

»Der er stadig en stor gruppe blandt de små og mellemstore virksomheder, som ikke investerer nok. Af hensyn til vores produktivitet og konkurrenceevne er det helt afgørende, at vi får løst det problem. Men vi står lige nu i en situation, hvor vi skal bruge alle kræfter på at gøre generationsskifter så smidige som muligt. Vi anbefaler derfor ikke, at man laver særlige fradrag, men derimod skaber stabile rammer for generationsskifte,« siger direktør i DI Kent Damsgaard og fremhæver, at der er omkring 20.000 ejerledede virksomheder, der står over for et generationsskifte i de kommende år.

Han mener derfor, at regeringen skal undlade at lave den planlagte stigning i skatten på generationsskifte og skabe mere klarhed over, hvordan man beregner værdien af virksomhederne ved generationsskifte.