3,2 mia. i dagpenge

Selve dagpengeudbetalingerne udgjorde 3,2 mia. kroner, hvilket er 26,5 mio. kroner mere end i 2001, mens medlemmer på efterløn modtog

3,4 mia kroner. En stigning på ca. 135 mio. kroner. Merudgifterne skyldes stigende satser. Medlemmernes egne bidrag til A-kassen

lød på 1,76 mia. kroner. A-kassens samlede overskud lød på 31 mio. kroner.