2013 bliver et forvandlingsår

Selv om de økonomiske forudsigelser for 2013 ser dystre ud, tyder meget på, at det nye år alligevel bliver et forvandlingsår, vi vil se tilbage på med en vis begejstring og optimisme. Økonomisk Ugebrev kigger i krystalkuglen.

Foto: Liselotte Sabroe. Robotter på plejehjem. Støvsugerobotten Felix gør rent hos Anna.
Læs mere
Fold sammen

Svagt stigende arbejdsløshed, fortsat eurokrise og en slumrende danske økonomi vil ikke være dækkende for den stærke underliggende bevægelse mod at gøre tingene »smartere« og mere etisk med øget forbrugermagt og mere samfundssind hos erhvervsvirksomheder, der fortsat skal omstille sig til benhård konkurrence.

Det vil i stigende omfang ske med brug af nye virkemidler på sociale netværk, og erhvervslivet vil tage fat på et forretningsmæssigt fokusskift væk fra ren profit over mod mere vægt på at gøre noget godt for samfundet.Sådan kan artiklerne i Økonomisk Ugebrevs årlige tema om »Globale Megatrends 2013« sammenfattes.Artiklerne, som vi bringer i denne udgave, er baseret på en række internationale tænketankes rapporter og analyser af tidens vigtigste tendenser. Samlet afsløres det, at den globale krise på ingen måde har sat innovation, nytænkning og de store forandringer i stå.Snarere tværtimod. De vanskelige markedsvilkår for store dele af erhvervslivet har tvunget virksomhederne til at nytænke for at være frontløbere i den nye markedsvirkelighed, der er ved at opstå i kølvandet på de ekstremt stærke forbrugerbevægelser, som især sociale netværk har fået til at gro frem.

Fremtidens energimarked

Artiklerne i dette Globale Megatrends-tema handler også om fremtidens energimarked, hvor der er lagt op til store omvæltninger på grund af billig såkaldt skifergas i USA, som inden for ti år ventes at blive verdens største energiproducent.

Udviklingen betyder, at OPEC allerede i dag ser sin magt over oliepriserne smuldre. Vi ser også på eurokrisen og vigtige begivenheder i 2013, hvor der ikke er udsigt til, at problemerne er blevet endeligt løst ved årets udgang.Endelig ser vi på de vigtigste forbruger-trends, hvor forbrugerne ventes at tage tingene i egen hånd langt mere end tidligere.I forlængelse af en global fascination af entreprenørånd vil forbrugerdrevet funding vokse sig stadigt større, og forbrugerne vil i stigende grad selv investere i de produkter, de gerne vil deltage i udviklingen af og identificeres med.Sites som Kickstarter og Fundable vil, ifølge analysehuset Gartners forudsigelser, kunne rejse 35 mia. kr. i startkapital i 2013.Overordnet vil økonomisk og social magt fortsat flytte væk fra regeringer og banker, der de seneste år har fejlet med at levere løsninger på krisen, og over mod sociale netværk, organisationer og individer.Også private virksomheder og deres topledere vil øge deres magt, fordi de har været langt bedre end de traditionelt magtfulde institutioner til at tilpasse sig de nye vilkår og forstå og udnytte de aktuelle megatrends.Andre store bevægelser er afledt af de igangværende klimaforandringer, hvor senest stormfloden Sandy i USA opfattes som en aktuel påmindelse om, hvad der kan komme mere af.Endelig er de stigende sociale spændinger i blandt andet Spanien og Grækenland endnu ikke kulmineret. Den dramatiske slankning af den offentlige sektor i de sydeuropæiske lande giver meget ringe udsigter for ny økonomisk vækst.

Maskiner og robotter

Andre megatrends er den næste industrielle revolution. Smarte maskiner og robotter vil redefinere samfundet.

Robotter udvikles til at være stadig mere avancerede, og de indtager i dag positioner som blandt andet receptionister, bankassistenter og endda fængselsbetjente.Robotterne giver mulighed for at aflaste tunge og krævende jobs, men bagsiden af medaljen er et massivt tab af arbejdspladser.Den næste bølge af robotter vil kunne indtage nye og endnu mere krævende jobfunktioner, og der vil opstå udfordringer med at have medarbejdere, der kan sikre at robotterne fungerer og udnyttes optimalt.Som eksempler på brancher, hvor jobs forsvinder, nævnes forsyningsindustri, hvor det meste af energiproduktionen i fremtiden vil komme fra små private mikroanlæg, automobil- og transportindustrien, hvor førerløse biler vil afløse taxaer, busser og lastbilchauffører. Undervisning, hvor fysiske lærere vil blive afløst af internetbaserede interaktive undervisningsprogrammer og råstofindustrien, hvor robotter vil afløse fiskere, minearbejdere, landmænd og skovarbejdere.

Sociale udfordringer

Stadigt flere erhvervsvirksomheder vil skifte fokus fra alene bundlinjen til i højere grad at indtage en rolle som partner med samfundet omkring løsning af sociale og økonomiske udfordringer.

Virksomheder vil i stigende omfang søge at opnå legitimitet og licence to operate i samklang med stadigt mere krævende interessenter, herunder medarbejdere, kunder og NGOer.I sidste ende ses den nye partnerskabstænkning i virksomhederne dog også som en forudsætning for, at virksomheden kan overleve i længden.Der vil være tendens til, at flere virksomheder vil redefinere deres eget forretningsmæssige formål for at indtræde i den nye »rollemodel« med partnerskabstænkning.