20 milliarder skal redde store eksportprojekter

Efter godt 11 års pause er den danske stat igen klar til at låne penge ud til danske eksportvirksomheder. Som en del af Bankpakke II har politikerne afsat 20 milliarder kr. til en statsgaranteret eksportlåneordning, som løber over 3 år.

Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen
Pengene vil dog primært komme større eksportprojekter til gavn. En lang række danske producenter af føde- og forbrugsvarer får ikke hjælp af Bankpakke II. De sidder fortsat fast i en alvorlig kreditklemme, som ifølge Dansk Industri, DI, kan koste Danmark mellem ti og 15 milliarder kr. i tabt eksport.

”Det er rigtigt, at den nye pakke ikke løser de problemer, der er med de korte eksportgarantier. Siden 1996, hvor dækningen af de korte eksportforretninger blev privatiseret, har formålet med Eksportkreditfonden været at afdække den del af risikoen, som det private marked ikke kan eller vil dække, på projekter med et mellemlangt eller langt sigte. Det vil sige projekter, som løber i mere end to år,” siger Anette Eberhard, direktør i Eksport Kredit Fonden, EKF.

Alle kan søge
Ifølge Anette Eberhard kan alle virksomheder med eksportprojekter, der løber mere end 20 år, søge om at opnå det nye statsgaranterede eksportlån, også selvom det typisk er navne som Vestas og FLS, der opnår eksportgarantier hos EKF.

”Det er også vigtigt at understrege, at for eksempel vindmølleindustrien jo i høj grad opererer med underleverandører. Så når der står Vestas på en kontrakt på et større projekt, så er der typisk involveret mellem 50 og 100 underleverandører, som dermed også er afhængige af at Vestas opnår eksportgarantien,” siger Anette Eberhard.

Stor efterspørgsel
EKF har i de seneste måneder oplevet en massiv stigning i efterspørgslen efter eksportgarantier. Hvor der i august i år var ansøgninger om eksportforretninger til en samlet værdi af cirka 16 milliarder kr. i pipelinen, så er der nu ca. 45 projekter til en samlet værdig af 24-25 milliarder kr. i pipelinen. Hvorvidt lånerammen på 20 milliarder kr. over tre år er nok, tør Anette Eberhard ikke spå om.

”Det er langt fra alle de projekter, vi har i pipelinen, der har brug for lån. Men når først virksomhederne finder ud af, at muligheden for at opnå lån eksisterer, så forventer vi, at de tage nogle af de eksportprojekter, som de ellers havde opgivet, op af skuffen. Det skulle helst ske. Hele formålet med at lave en eksportlåneordning er jo at skabe ekstra økonomisk aktivitet,” siger Anette Eberhard.

Hos Dansk Industri, der har presset på for at få EKF med i Bankpakke II, glæder direktør Thomas Bustrup sig over, at den nye bankpakke er med til at løse problemerne med eksportgaranti og lån til de større eksportprojekter.

Problem består
Men problemet med de korte eksportgarantier består, konstaterer han. Og findes der ikke en løsning på problemet risikerer Danmark at miste eksportindtægter på mellem ti og 15 milliarder kr. Især fødevaresektoren er hårdt ramt, og er der tale om eksport til Østeuropa er den helt gal.

»Vi oplever, at virksomheder, der ellers har sunde forretninger og sunde kunder, ikke kan opnå eksportkreditter. Resultatet er, at kunderne i stedet køber deres varer hos konkurrenter i Norge, Sverige eller Finland, hvor staten går ind og garanterer for korte eksportkreditter, siger Thomas Bustrup.

Han bakkes op af Håndværksrådet, som opfordrer EKF til også at inddrage de små og mellemstore virksomheder i forsøget på at finde en løsning.

EKF er da også opmærksom på problemet. Eksportkreditfonden har nemlig mulighed for at gå ind og afdække den risiko, som de private selskaber ikke tør løbe, ved hjælp af genforsikringer.

”Det er en mulighed, som vi tidligere har brugt i lignende situationer. Vi har til opgave at understøtte det private eksportkreditmarked, så det fungerer til gavn for de virksomheder, der har sunde projekter. Men det skal ske inden for visse ramme. Blandt andet skal EKF balancere på lang sigt. Derfor er risikoen helt afgørende, og den vurderer vi på i øjeblikket,” siger Anette Eberhard.

Hos landets største udbyder af private eksportkreditforsikringer, Alradius, bekræfter vicedirektør Erik Skovgaard Nielsen, at der er en dialog i gang med EKF.

”Det er udelukkende en politisk beslutning. Hvis man fra politisk side mener, at det er en god idé at gå ind og hjælpe virksomheder, der eksporterer til en kunde, som rent kommercielt vurderes ikke at være kreditværdig, så kan vi godt være behjælpelig med det,” siger Erik Skovgaard Nielsen.