18.000 flere blev en del af arbejdsstyrken i 2016

Trods en smule stigende ledighed og faldende beskæftigelse er arbejdsmarkedets udvikling god.

Foto fra Iris. Fold sammen
Læs mere

De positive takter på arbejdermarkedet fortsætter, selv om arbejdskraftundersøgelsen (AKU) for fjerde kvartal i 2016 går en smule den forkerte vej.

I løbet af året har arbejdsstyrken været nogenlunde uændret - korrigeret for normale sæsonudsving er arbejdsstyrken forøget med 18.000 personer i løbet af 2016.

Men beskæftigelsen er faldet i fjerde kvartal, mens ledigheden er steget.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds (AE) cheføkonom, Erik Bjørsted, skal man dog ikke lægge for meget i udviklingen det seneste kvartal.

»Andre og mere sikre statistikker peger i retning af, at arbejdsmarkedet bevæger sig i den rigtige retning,« skriver han i en analyse.

Det særlige ved arbejdskraftundersøgelsen er, at den er stikprøvebaseret, hvilket gør den mere upræcis.

Opgørelsen supplerer dog de øvrige statistikker for udviklingen på arbejdsmarkedet, fordi den inkluderer ledige, som ikke modtager offentlige ydelser.

»AKU-statistikken giver dermed et lidt andet billede af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet,« skriver cheføkonom i Dansk Erhverv, Steen Bocian.

Ifølge ham er lønmodtagerbeskæftigelsesstatistikken, som viste hastig jobvækst i 4. kvartal sidste år, den statistik man bør hæfte sig mest ved.

»Vores vurdering er derfor trods dagens tal, at der er positiv jobskabelse i dansk økonomi, og det er også vores vurdering, at det kommer til at fortsætte her i 2017,« skriver cheføkonomen.

Dansk Erhverv mener alligevel, at tallene kan indikere fremtidige problemer for virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft.

Arbejdskraftundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der omfatter 22.000 personer hvert kvartal.

Den opgør både ledighed, arbejdsstyrke og beskæftigelse efter nogle EU-definitioner, der gør det muligt at sammenligne landene på tværs.