150.000 venter stadig på overskydende skat efter it-skandale

Det skandaleramte it-system EFI lammede Skats inddrivelse. Men nu har Skat succes med at inddrive de første milliarder ved at modregne i overskydende skat. Sagerne tager dog tid – og tusinder venter fortsat på deres overskydende skat.

Foto:

Udfordringerne for Skat som følge af lukningen af det skandaleramte it-system EFI fortsætter med at give efterdønninger.

150.000 danskere ventede således stadig – midt i juni – på at få udbetalt deres overskydende skat. Det er langt flere end på tilsvarende tidspunkt de sidste par år.

En af dem er Lone Carlsen, der venter på 75.000 kr. Et beløb, der ville lune i hendes husholdningsbudget, som gerne snart også skulle dække en tætning af taget på huset i Nordsjælland.

»Det er irriterende, for det er jo mine penge. Jeg har arbejdet for at få dem og knoklet for at lave regnskab til tiden. Så er det frækt, at jeg må vente på grund af en fejl, Skat er skyld i,« siger Lone Carlsen, der er selvstændig erhvervsdrivende.

Lone Carlsen slæber rundt på en gæld til det offentlige fra tidligere år, der først skal modregnes i hendes overskydende skat, før hun kan få pengene. En øvelse, Skat normalt har kunnet foretage relativt hurtigt og gnidningsfrit.

Men som følge af problemerne med EFI, der ifølge Kammer­advokaten bl.a. ulovligt inddrev forældet gæld, skal Skats medarbejdere nu manuelt vurdere retskraften i hundredtusindvis af gældsposter, før modregningen kan foretages, og pengene udbetales.

Denne såkaldte retskraftvurdering tager tid: Medio juni mangler 150.000 borgere fortsat at få vurderet, om deres gæld stadig er gyldig eller eksempelvis forældet eller på anden måde forfaldet, oplyser Skatteministeriet til Berlingske.

»Det er et kæmpe problem, at folk skal vente så længe med at få de penge, de har krav på,« siger skatteadvokat Kirsten ­Bordinggaard.

»Det stiller folk i en uhensigtsmæssig situation, at de ikke har klarhed over deres privatøkonomi så langt henne på året. Som rådgivere bakser vi i forvejen med, at det er svært at modtage de nødvendige og korrekte oplysninger om folks gældsposter og renter fra Skat på grund af problemerne med inddrivelsen. Det her gør kun skyldnernes situation endnu mere usikker og uafklaret. Det understreger, hvor meget det hele sejler i Skat,« siger hun.

I alt 428.000 borgere måtte 1. april lige som Lone Carlsen spejde forgæves efter deres overskydende skat, fordi de havde gæld til det offentlige. Over halvdelen af disse kunne dog ret hurtigt blåstemples og sorteres fra, hvorefter gælden automatisk blev modregnet og deres overskydende skat udbetalt.

Til stor glæde for de ansatte i Skat Inddrivelse, der har knoklet med at rydde op i bunkerne efter EFIs kollaps, fortæller Skats nye inddrivelsesdirektør, Lizzi Jakobsen.

»Det er en kæmpe cadeau til medarbejderne, der har fået modregningen op at køre. Det har været rigtigt vigtigt at få den del op, da vi henter en stor del af inddrivelsesprovenuet på de her automatiske processer. Og modregninger er den første del, som vi har fået til at lykkedes,« siger hun.

Resten af skyldnerne ­– per 1. april knap 200.000, der altså nu er nedbragt til 150.000 borgere – må fortsat vente på at få deres gæld retskraftvurderet.

»Jeg kan godt forstå, at man kan synes, at det er træls, hvis ens kollega får udbetalt overskydende skat, og man ikke selv gør. Men jeg skal være den første til at sige, at hvis du skylder penge til det offentlige, så skal du betale. Vi arbejder også på alle andres vegne, dem der betaler deres gæld og svarer hver sit. Af hensyn til dem har vi en forpligtelse til at inddrive,« siger hun.

Den aktuelle situation er unik: I de to år, EFI kørte, fik stort set alle borgere – også dem med gæld – udbetalt overskydende skat allerede i april med undtagelse af et fåtal særligt komplekse sager. Selv inden EFIs idriftsættelse, hvor modregningen i overskydende skatter skete delvist automatisk og delvist manuelt, blev de fleste sager behandlet hurtigere end i år. I 2013 blev der eksempelvis tilbageholdt under halvt så mange sager som i år, oplyser Skat.

»Ting tager bare længere tid, da vi skal gennemgå tingene som en kombination af automatisk og manuelt arbejde«, siger Lizzi Jakobsen fra Skat.

At kunne modregne gæld automatisk i beløb, der udbetales af det offentlige – så som overskydende skat – er et yderst effektivt værktøj i Skats forsøg på at sikre statens indtægter. 40 procent af al inddrivelse er tidligere blevet sikret gennem automatisk modregning, og i år er det foreløbigt lykkedes Skat at inddrive 1,8 mia. kr. til statskassen ved denne metode. Dertil er der inddrevet 300 mio. kr. via den manuelle modregning, som altså fortsat er i gang.

Siden EFI blev lukket ned, har kommuner, stat og forsyningsselskaber måttet kigge langt efter en stor del af den halve milliard kroner, der normalt kom ind i gennemsnit fra inddrivelsen hver måned. Derfor kalder skatteminister Karsten Lauritzen (V) det også »glædeligt«, at den automatiske modregning er sat i gang.

»Det er et meget vigtigt skridt, mens der arbejdes på at etablere et nyt effektivt inddrivelsessystem,« siger ministeren, der dog erkender, at der ligger meget arbejde forude:

»Det kommer desværre til at tage lang tid – flere år – inden et færdigt og velfungerende system er på plads. Derfor har jeg også bebudet, at jeg efter sommerferien præsenterer en investeringsplan, hvor vi bl.a. kommer til at give en saltvandsindsprøjtning til inddrivelsesområdet.«

Ifølge kildeskatteloven har Skat rent faktisk lov til at vente helt til udgangen af august med at udbetale den overskydende skat. Og uanset om Skat til den tid er færdig med at retskraftvurdere alle sagerne, skal alle borgere nå få deres penge inden fristen, lover man i Skat.

Siden EFIs nedbrud er virksomhedernes og borgernes samledes gæld til det offentlige steget betydeligt, så de nu udgør 83 mia. kr. I alt kan EFI-skandalen koste staten 14 mia. kr. i tabte indtægter, har Skatteministeriet tidligere vurderet.

LÆS MERE