12 mio. kr. til uddannelse af ufaglærte

Læs mere
Fold sammen
De ufaglærte ansatte i små og mellemstore virksomheder skal opkvalificeres, og til det formål har undervisningsminister

Ulla Tørnæs afsat 12 mio. kr., der skal sikre dem et bedre uddannelsestilbud end hidtil.Pengene skal fordeles

imellem netværk af uddannelsesinstitutioner, der kan ramme behovene hos de ufaglærte, og disse netværk vil også

omfatte arbejdsmarkedets parter, kommunale organisationer og tillidsfolk.- Vi ved af erfaring, at denne gruppe ikke benytter

sig af statens efteruddannelsestilbud på samme niveau som ansatte i større virksomheder, og det er vigtigt at kursusudbyderne,

AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler og VUC''er får et incitament til at stykke et sammenhængende uddannelsestilbud

sammen, siger Ulla Tørnæs.Voksen- og efteruddannelsesområdet skal styres af efterspørgsel i stedet for

at være hyldevare for den enkelte medarbejder eller virksomhed, og det gælder derfor om at komme ud at tale med virksomhederne

og efterfølgende skræddersy de forskellige uddannelsestilbud til de eksisterende behov.- En undersøgelse

foretaget af elektronikbranchen i Nordjylland viser, at der er brug for et tæt samarbejde imellem dem, der uddanner, og dem

der har behovet for at uddanne sig, siger ministeren. - Det kan lade sig gøre at fastholde arbejdspladser og skabe rentabilitet

for en presset branche, disse erfaringer og erfaringerne for de kommende netværksdannelser er vigtige at bygge videre på.