100 års storme er ny hverdag for investorer

Investorer skal i dag håndtere skift og udsving, som tidligere indfandt sig med mange års mellemrum. Det kræver nye investeringsstrategier, siger ATP-chef, Carsten Stendevad, som samtidig opfordrer til at få ryddet op i en del af reguleringen af finanssektoren.

Ifølge ATP-chef, Carsten Stendevad, skal investorerne indrette sig på et nyt regime. Med mange, hurtige og uforudsigelige skift. Fold sammen
Læs mere

Når koncernchef i ATP Carsten Stendevad følger verdensøkonomien, er han vidne til dramatiske udsving. Op- og nedture, som tidligere ville blive opfattet som 100 års storme på de finansielle markeder, kommer rullende med stadig kortere mellemrum og synes næsten at være blevet hverdag.

Alene i 2015 blev de finansielle markeder ramt hårdt af en overraskende kraftig schweizisk revaluering, som blev efterfulgt af et tungt pres på den danske krone og en massiv renteuro, der medførte store udsving for boligejerne. I august styrtdykkede de kinesiske aktier, hen over efteråret faldt råvarepriserne massivt, og nu følger verden igen intenst med i udviklingen i Kina.

Hver for sig er udsvingene enorme, og flere var helt uforudsigelige.

»Der var næppe nogen, som havde forudset, at olieprisen ville falde med mere end 50 procent,« lyder det fra Carsten Stendevad.

Ifølge ATP-chefen skal investorerne indrette sig på et nyt regime. Med mange, hurtige og uforudsigelige skift.

»Vi har tænkt meget over vores risikoprofil og også tilpasset vores investerings- og afdækningsstrategi. Vi må ikke blive »bangebuks-konservative«. Men vi skal derimod sikre, at vi altid har fleksibilitet til at holde på vores investeringer eller endda købe, når finansmarkederne går amok i stedet for at være tvunget til at sælge,« siger han.

Carsten Stendevad understreger, at han ikke mener, at verden er på vej ind i en ny finanskrise.

I modsætning til kollapset i 2008 er det finansielle system langt mere robust i dag.

Problemet tilbage i 2008 var ikke, at aktiemarkederne faldt sammen, men at de finansielle systemer frøs til is, så man holdt op med at handle. I dag fungerer det underliggende system bedre, dels fordi banksystemet nu er blevet langt sikrere, dels fordi centralbankerne har pumpet enorme beløb ind i det finansielle system.

»Den gode nyhed er, at centralbankerne er i stand til at holde systemet stabilt,« konstaterer Carsten Stendevad.

Den dårlige nyhed, at centralbankernes støtteaktioner giver et indtryk af, at verdensøkonomien har det bedre, end den faktisk har det. ATP-chefen peger på, at de store udsving på de finansielle markeder netop kan begrundes i, at den underliggende helbredstilstand ikke er stærk. Derfor reagerer markederne følsomt på pludselige bevægelser.

»Vi skal passe på med at forveksle kunstigt åndedræt med et rigtigt åndedræt,« siger han.

Tid til at se på reguleringerne

I løbet af World Economic Forums årsmøde i Davos vil Carsten Stendevad deltage i møder, hvor han vil argumentere for, at det er på tide at få evalueret de mange og dybt komplicerede finansielle reguleringer, som opstod i kølvandet på den finansielle krise i 2008.

Hans centrale pointe er, at reguleringerne er blevet for komplekse og uoverskuelige – og at de i dag er med til at hæmme markederne og den økonomiske fremgang.

»Det synspunkt er vi heldigvis ikke alene om – EU-Kommissionen taler selv om »Better regulation, not more regulation«, og jeg synes også, der er lydhørhed fra de europæiske politikere om, at vi skal tage en pause og tænke os om,« siger Carsten Stendevad.

Han kalder det nødvendigt, at der blev indført en lang række reguleringer som en konsekvens af finanskrisen for at sikre et mere robust finansielt system. Men fra sin udkigspost som en af Europas største pensionskasser med en formue på over 700 milliarder kroner – kan han nøgternt konstatere, at reguleringerne har fået utilsigtede virkninger på de finansielle markeder.

»Vi ejer trods alt ca. 15 procent af de lange, tyske statsobligationer, så vi har en vis indsigt i, hvordan markederne fungerer. Vi ønsker ikke at komme med politiske meldinger, men vi vil rent objektivt fortælle, hvad der fungerer – og hvad der ikke fungerer,« siger han.

Hans budskab til politikerne er, at han forstår, hvad de gerne vil opnå, men måske er der andre veje at nå dertil.

»Alle har særsynspunkter om, hvordan reguleringerne rammer lige præcis én selv. Der er brug for at finde en fællesnævner,« siger han.

Ifølge Carsten Stendevad bør de afgørende pejlemærker handle om blandt andet at sikre stabilitet, transparens, likviditet og diversitet.

»ATP havde ikke noget med årsagen til finanskrisen at gøre, men vi lever med konsekvenserne af reguleringerne. Det er derfor vigtigt for os, at vores stemme bliver hørt,« siger Carsten Stendevad.

Konstruktive kapitalister

ATP har i de seneste år forstærket sin stemme via en ny »klub« af institutionelle investorer.

Klubben med navnet – »Focusing Capital of the Long Term« – mødtes til topmødet i Davos sidste år og har siden formuleret et program for, hvordan institutionelle investorer kan optræde som konstruktive kapitalister. Ud over ATP deltager 19 andre institutionelle investorer, fra pensionsselskaber til formueforvaltere.

Samlet råder de over svimlende 40.000 milliarder kroner.

»Vi er blevet en del af det officielle program i Davos, og her vil vi udbrede debatten om fordelene ved langsigtede investeringer. Vi mener, at det såvel er i vores egen som i samfundets interesse, at vi har et langsigtet perspektiv og ikke optræder som daytradere, der sammenligner ugeafkast,« siger Carsten Stendevad.

»Vi mødtes sidste år, fordi vi ville mere end skåltaler og ville nå videre end blot at pege fingre ad de andre og sige, at sammenbrud i finansmarkederne er alle andres skyld. Vi vendte diskussionen om og stillede spørgsmålet: Hvad kan vi selv gøre? Svaret er, at vi mener, at vi kan præge finansmarkederne i en mere konstruktiv retning.«

Konkret har arbejdet betydet en ny måde at vurdere ATPs investeringsrisici på, nye målsætninger for afkast og en anden måde at kommunikere, hvad ATP rent faktisk gør, når pensionskassen opererer på de finansielle markeder.