10 millioner kroner til eksportrådet

Danmarks Eksportråds indsats over for små og mellemstore virksomheder har netop fået dumpekarakterer i en undersøgelse,

som Dansk Industri, DI, gennemførte blandt sine smv-virksomheder. I undersøgelsen pegede kun 8 pct. af de adspurgte

eksporterende virksomheder på eksportrådet som en faktor, der kunne hjælpe med at overvinde barrierer på eksportmarkederne. Flagskibet

i eksportrådets indsats over for smv''ere er smv-portalen, hvor virksomhederne kan få praktisk information og rådgivning

om eksport. Men portalen har ikke tidligere haft ret meget vind i sejlene.


Det har ikke været muligt at få en kommentar

fra Dansk Industri.