Videokonsultationer skal hjælpe ofre for voldtægt

Center for voldtægtsofre i Holbæk har oplevet positiv virkning af brugen af virtuel behandling til ofre for voldtægt. Patienterne føler sig trygge, og færre udebliver fra samtalerne. Ifølge Psykologforeningen har coronakrisen fået flere psykologer til at få øjnene op for fordelene ved videokonsultationer.

På Center for voldtægt på Holbæk Sygehus har man afprøvet brugen af onlinepsykologsamtaler. Det har vist sig at have positiv effekt. Modelfoto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Et klinisk hvidt venteværelse og samtaler ansigt til ansigt i psykologens praksis. Sådan kan mange forestille sig, at en psykologsamtale foregår, men sådan behøver det ikke at være. Under coronakrisen har flere psykologer haft samtaler over video med deres klienter – og initiativet er blevet godt modtaget.

Et af de steder, hvor man har set en positiv virkning med videokonsultationer, er Center for voldtægtsofre på Holbæk Sygehus. Her har klienterne følt sig trygge ved at være i deres vante rammer under psykologsamtalerne. Det fortæller Louise Bergøe, der er psykolog ved Center for voldtægtsofre i Holbæk, og som arbejder med akutte henvendelser fra ofre for voldtægt og seksuelle overgreb på Holbæk Sygehus.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening

»Der har været en modstand mod det, fordi man var bekymret for, om det var lige så godt, sikkert og effektivt.«


»En del af klienterne kan opleve angst, som kan relatere sig til at gå ud. Så for dem har det betydet, at der har været en barriere mindre. De har fortalt, at de har oplevet mindre stress, og at det har været lettere for dem at engagere sig i samtaleforløbet. Mange beskriver en oplevelse af at være mere i kontrol over situationen,« siger Louise Bergøe.

Center for voldtægtsofre i Holbæk havde forud for coronakrisen igangsat et pilotprojekt, der skulle teste effekten af e-konsultationer, og da covid-19 ramte, blev det hurtigt en fast del af hverdagen på centret. De virtuelle samtaler har sørget for, at behandlingen har kunnet fortsætte på trods af coronakrisen, og det er vigtigt, hvis klienterne skal få det bedre.

»Mange af vores klienter oplever depressive symptomer og angst, så et afbud betyder, at det er svært at fastholde positive fremskridt. Hvis de bliver afbrudt i behandlingsforløbet, er det ikke ualmindeligt, at deres reaktioner på hændelsen får længerevarende negative konsekvenser for deres hverdag. Vi arbejder med, at de skal komme tilbage til, hvad der er en normal hverdag for dem,« siger Louise Bergøe.

Psykologforeningen er positiv

Hos Dansk Psykologforening kan man også genkende, at flere psykologer nu tilbyder videobehandling. Foreningen udsendte i perioden 20. til 23 april en undersøgelse til 1.995 selvstændige psykologer, og svarene fra de 742, der deltog, viste, at der var sket en stigning i antallet af psykologer, der tilbød hjælp pr. video.

Blandt de selvstændige psykologer, der deltog i undersøgelsen, var billedet, at der før coronakrisen var en ud af seks psykologer der tilbød videokonsultation. I april 2020 tilbød otte ud af ti psykologer videokonsultation. Den samme udvikling gør sig gældende for psykologerne i det offentlige, som også er begyndt at tilbyde det mere. Der viste det sig, at en ud af ti tilbød videokonsultationer før coronakrisen, mens det i april 2020 var ændret til otte ud af ti.

Louise Bergøe, psykolog

»Der er også stadig en stigmatisering i forhold til at gå til sin arbejdsgiver og bede om fri, fordi man skal til psykolog. Nu har man kunnet tage en samtale uden at blive afbrudt i sin hverdag.«


Ifølge Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening, har der været en skepsis mod videkonsultationer blandt patienter og i psykologbranchen, men det er ved at ændre sig nu. Hun fremhæver, at det giver en større fleksibilitet, at patienterne kan få det til at passe ind i deres hverdag.

»Der har været en modstand mod det, fordi man var bekymret for, om det var lige så godt, sikkert og effektivt. Ifølge forskningen er der ikke noget belæg for at sige, at det ikke virker lige så godt. Det gør det, og vi kan se, at der er en udvikling mod, at flere psykologer tager det til sig,« siger Eva Secher Mathiasen.

Hun peger på, at det er vigtigt, at både patienten og klienten tror på, at det kan være den rette behandlingsform.

»Som det også gør sig gældende for andre dele af konsultationerne, så forudsætter det, at både psykolog og patient synes, det er en god ide. Hvis ikke de tror på det, bliver det ikke lige så effektivt, men hvis de gør det, er det bestemt noget, der kan have en god effekt. Man kunne også forestille sig, at det kunne være en god måde at få fat i nogle grupper, som ellers ville have svært ved at komme til psykolog,« siger hun.

Videobehandling bliver en fast del af behandlingen

Det genkender de hos Center for voldtægtsofre i Holbæk. De har oplevet, at færre melder afbud til psykologsamtalerne, efter de er begyndt at tilbyde videokonsultationer. De beskæftiger sig med en gruppe, hvor der kan være mange afbud. For mange, der har været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb, kræver det meget mod og dybe vejrtrækninger at møde op, fortæller Louise Bergøe.

»Der er ofte afbud, for pludselig kan de ikke overskue at tage afsted. Det er et tungt arbejde at gå i traumeforløb, men afbuddene kan få negative konsekvenser for klienternes trivsel og livskvalitet. Det er bare svært at se i situationen, hvis man får et angstanfald på vej ud ad døren,« siger Louise Bergøe, der peger på, at videokonsultationer har et stort potentiale i forhold til at få flere til at opsøge hjælp.

På Center for voldtægtsofre i Holbæk forventer de at kunne nå en bredere gruppe med tilbuddet.

»Med muligheden for videokonsultation bliver klienterne ikke forhindret i behandling på grund af afstand og transporttid. Der er også stadig en stigmatisering i forhold til at gå til sin arbejdsgiver og bede om fri, fordi man skal til psykolog. Nu har man kunnet tage en samtale uden at blive afbrudt i sin hverdag, og især mange unge giver udtryk for, at de oplever en normalitet i, at det foregår online. Det er en fordel, hvis det at konsultationerne foregår gennem video, kan få nogle til at søge hjælp, som ellers ikke ville gøre det,« siger hun.

Begge muligheder skal være der, ligesom der kan være situationer, hvor det er bedst at mødes fysisk. Men ingen af de patienter, som har prøvet e-konsultationerne, har ønsket at vende tilbage til de fysiske møder. Derfor bliver videosamtalerne nu en fast del af behandlingstilbuddet på Center for voldtægtsofre i Holbæk.

»Det har været uhyre interessant at se, hvor langt vi kan komme med det nye tilbud. Jeg har haft nogle klienter, som jeg aldrig har mødtes med fysisk, og de opnår samme positive effekt, som havde vi siddet i rummet sammen. Det er aldrig enten-eller, men vi har helt klart fået øjnene op for kvaliteten ved den slags konsultationer,« siger Louise Bergøe.