Vagtlægesager udløser ofte erstatning

Vagtlæger arbejder under større risiko for at overse noget, end andre læger gør. »Svært job,« vurderer Patientforsikringens direktør, der udgiver forsikringens årsrapport i dag.

Foto: Scanpix (arkiv).

Vagtlæger har et svært job, hvor risikoen for fejl er langt større, end den er for eksempelvis de praktiserende læger. Det vurderer Patientforsikringen på basis af årsrapporten for 2008, som offentliggøres i dag.

37 procent af de 104 borgere, der sidste år anlagde sag hos Patientforsikringen for den behandling, en vagtlæge gav dem, fik anerkendt kravet. Deroverfor står, at 24 procent af borgerne fik ret i de 312 sager, der vedrørte praktiserende læger sidste år.

Karen-Inger Bast, direktør i Patientforsikringen, påpeger, at vagtlægerne arbejder under vilkår, der er langt vanskeligere end i resten af sundhedssektoren. Det er forklaringen på, at patienterne ikke altid behandles efter den standard, som forsikringen lægger til grund for sin sagsbehandling: At borgeren har krav på behandling svarende til højeste standard hos en specialist.

»Vagtlægerne har begrænsede muligheder, når de skal undersøge en patient. Der er en telefon eller – når der er tale om besøg hos patienterne en lægetaske. Der er ingen mulighed for røntgen, scanninger eller blodprøver. Og så har vagtlægerne ikke kendskabet til de patienter, de tilser. Det må være svært for dem, og det viser tallene så også: Som vagtlæge arbejder man under en større risiko for, at man kommer til at overse noget, end mange andre læger gør,« siger hun.

Tre mio. kontakter årligt
Vagtlægerne modtager ifølge Danmarks Statistik årligt knap tre millioner opkald, mens praktiserende læger har 37 millioner patientkontakter om året. Vagtlægehenvendelserne svarer til 7,6 pct. af henvendelserne til de praktiserende læger.

Sætter man antallet af afgørelser hos Patientforsikringen om henholdsvis vagtlæger og praktiserende læger i forhold til hinanden, tegner der sig følgende billede: De 312 sager om praktiserende læger og de 104 vagtlægesager udgør i alt 416 sager. Vagtlægerne udgør 25 procent af dette tal.

Set i forhold til de tre mio. årlige patientkontakter i vagtlægeordningen er der dog tale om et meget lavt antal erstatningssager. Og spørgsmålet er derfor, om de små tal ikke først og fremmest er et udtryk for en høj kvalitet i vagtlægeordningen?

»Det kan man ikke konkludere. Vores tal siger ikke noget om den samlede kvalitet i ordningen. Sag for sag er de anerkendt, fordi lægen ikke har levet op til bedste specialiststandard,« siger Karen-Inger Bast.

Forebyggende arbejde er ikke Patientforsikringens hovedformål. Men forsikringen opdager alligevel mønstre i sagerne, som fører til eksempelvis artikler i »Ugeskrift for Læger« eller til oplæg på sygehuse. Formålet er at udbrede kendskabet til problemerne, så de bedre kan forhindres: Der er mange oversete blindtarmsbetændelser, følger af blodpropper i hjertet og blodpropper i vener og lunger blandt sagerne. Der er også en del sager om forsinket behandling af symptomer efter eksempelvis skader på rygmarven, der kan udløse lammelse, manglende trombolyse af hjertetilfælde og forkert visitation til lægebesøg i stedet for indlæggelse.

»Selv om der er tale om små tal, er der mange ting at hente i vores afgørelser, som kan bruges til at løfte kvaliteten med. Noget der kan bruges fremadrettet, og det er et område, vi gerne vil styrke,« siger Karen-Inger Bast.

Patientforsikringen traf i alt 4.659 afgørelser i 2008. 3.701 afgørelser vedrører hospitaler. Her falder 33 pct. af sagerne ud til borgernes fordel.