Vagtlæger afskåret fra journaler

Vagtlæger har ikke fuld adgang til patienternes journaler. Det har medført flere alvorlige tilfælde med fejlbehandling.

Landets vagtlæger har ikke adgang til al den information om deres patienter, som de kan have brug for.

I dag har en vagtlæge ikke per automatik elektronisk adgang til en patientjournal. Journalen fra patientens praktiserende læge er slet ikke tilgængelig, og oplysninger om medicin og hospitalsindlæggelser kræver opslag i andre databaser end lægevagtens egne.

Det betyder, at vagtlæger ikke er sikre på at sidde med opdateret information om en patients kroniske sygdomme, behandlinger, medicinforbrug eller nylige hospitalsindlæggelser.

»Vi har set flere eksempler på alvorlige sager, som kunne være undgået, hvis lægen havde haft fuld adgang til alle patientoplysninger. Der er ingen tvivl om, at det ud fra et rent patientsikkerhedsmæssigt synspunkt vil være en klar fordel med fuld adgang,« siger Beth Lilja, der er ledende overlæge og sekretariatschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Her har man bl.a. oplevet sager, hvor vagtlæger har overset alvorlig sukkersyge og blodpropper, fordi de ikke havde oplysninger fra patientens journal.

Lægeforeningen efterlyser et nyt system, hvor vagtlægerne automatisk får adgang til et resumé af alle relevante oplysninger om patienten. Det skal tage hensyn til eventuelt følsomme oplysninger om patientens privatliv, men samtidig klæde vagtlægerne så godt på som muligt:

»Kun lægen ved telefonen kan vurdere, hvad der er relevant i den konkrete sag, og hvad der er brug for af oplysninger for at løse opgaven bedst muligt. De barrierer, der er teknisk og lovgivningsmæssigt, bør man se at få fjernet hurtigst muligt,« siger Lægeforeningens formand, Jens Winther Jensen.

Lægernes forslag møder bred forståelse. Danske Regioner bakker op om et nyt system, og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) er også positiv. Han mener, det vil være oplagt for Sundhedsstyrelsen at inddrage forslaget i den kulegravning af hele vagtlægeordningen, som ministeren har bestilt efter Berlingske Tidendes afsløringer om vagtlægesvigt.

I lægens hænder on Facebook