Uens kontrol med vagtlæger

En stor del af jyder og fynboer er langt bedre stillet, hvis de vil klage over en vagtlæge end f.eks. sjællandere. Hård kritik fra læger og eksperter.

Uens kontrol med vagtlæger - 1
Foto: Linda Henriksen

Når danskere ønsker at klage over en vagtlæge, eller når en vagtlæge vil forsvare sig i en klagesag, afhænger muligheden for bevisførelse af, hvor i landet de bor. Det viser et rundspørge lavet af Berlingske Tidende. Borgere i Region Syddanmark og Region Midtjylland har let ved at dokumentere ordvekslingen med vagtlægen. Samtalerne optages nemlig på bånd. Det sker ikke i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

»Dermed kan danskere med helt ens sager få forskellige udfald af en klagesag. Blot fordi den ene region optager samtaler, og den anden ikke gør,« siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

I sagen om den 14 måneder gamle Christians død, som Berlingske rejste i går, har forældrene klaget til Patientklagenævnet over bl.a. en vagtlæges telefonbetjening. Christian boede og døde i Region Sjælland, som ikke bånder vagtlægetelefonen. Var samtalen ført i f.eks. Syddanmark, var den blevet optaget.

»Det er en ulighed, regioner og regering bør rette op på,« siger formand for Lægeforeningen, Michael Dupont, der med retssikkerheden for lægerne som argument taler for optagelser af lægevagten.

Mette Hartlev, professor i sundhedsret ved Københavns Universitet, understreger, at det ikke er et lovkrav, at vagtlægetelefonen båndes:

»Men vagtlægen er en akuttjeneste, hvor der ofte arbejdes under pres. Hvis man tager udgangspunkt i patientsikkerheden, er der god ræson i at optage samtalerne,« siger hun.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) finder det oplagt, at alle regioner bånder vagtlægeordningen.

»Jeg kan ikke se, hvad der skulle holde dem tilbage,« siger han.

Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman (S), vil tage sagen op på næste møde i regionernes sundhedsudvalg.

»Her vil jeg opfordre de øvrige regioner – herunder min egen – til at undersøge mulighederne for at rette op på det,« siger hun.