Skal der køre S-tog på Kystbanen? Det vil ministeren nu undersøge

Pendlertalsmand er positiv over for muligheden for en løsning på årelange problemer på togstrækningen: S-tog. Transportministeren vil undersøge, om det er muligt at sætte S-tog ind på den udskældte Kystbanen.

»Der er ingen lette løsninger. Det er derfor vigtigt, at vi undersøger nogle gennemgribende løsninger, så Kystbanen for alvor kan blive et attraktivt kollektivt transporttilbud,« mener transportministeren Fold sammen
Læs mere
Foto: Carsten Gregersen

Transportminister Ole Birk Olesen (LA), der er er minister for landets togdrift, vil have flere tog til tiden.

For at føre ønsket ud i virkeligheden vil Ole Birk Olesen have foretaget en screening af, hvorvidt en omlægning til S-tog på Kystbanen kan være en del af løsningen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeren.

På den baggrund mødtes ministeren mandag med borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner – altså de kommuner, som Kystbanen går igennem – samt regionsrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

På mødet skulle parterne drøfte en kommende undersøgelse af muligheden for at omlægge togdriften på den ofte forsinkede og i manges øjne utilregnelige kystbane fra regionaltog til S-tog. I den efterfølgende pressemeddelelse udtrykte transportministeren, at han var »meget tilfreds med drøftelserne på dagens møde.«

Det samme var de fleste af de øvrige deltagere på mødet. Dog med undtagelse af Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune. Hun gav over for TV 2 Lorry udtryk for en vis skepsis over, at kommunerne skulle medfinansiere undersøgelsen – selv om infrastruktur hører under statens anliggender – men indvilligede alligevel.

Havde hellere set en anden løsning

Michael Randropp, talsmand for Pendlerklubben Kystbanen, ser den kommende undersøgelse af mulighederne for S-togsdrift på Kystbanen, som et udpræget positivt tiltag, men han mener dog også, at politikerne burde have handlet et ganske andet sted:

»Det er en kæmpe skuffelse, at politikerne bliver ved med at sige, at vi skal have flere tog til tiden. Problemets rod er nu engang, at der ikke er plads til flere tog ved Hovedbanegården,« siger talsmanden.

Michael Randropp så helst, at politikerne fandt en holdbar løsning på Kystbanen med de nuværende regionaltog, der modsat S-tog har »bedre komfort samt toiletfaciliteter til dem, der kører langt med toget.«

»Det er en skuffelse for vores medlemmer, at politikerne i både rød og blå blok ikke rettidigt har investeret i anlægsaktiver omkring Hovedbanegården – dette kunne have gjort, at vi kunne have beholdt de nuværende tog,« siger Michael Randropp.

Pendlertalsmanden bemærker også, at S-tog på strækningen »formentlig er den eneste økonomisk realiserbare løsning,« som det ser ud nu.

Forholdene har længe været uholdbare

Håndsrækningen fra Transportministeriet kommer i kølvandet på problemer med lange ventetider for passagerne på strækningen, der løber fra Helsingør til Københavns Lufthavnen, som har været en realitet i årevis.

En undersøgelse af muligheden for at omlægge Kystbanen til S-tog blev senest foretaget af Trafikstyrelsen tilbage i 2011.

Her lød konklusionen således:

»Screeningen viser, at der med en S-togsløsning kan opnås en række fordele, blandt andet højere frekvens, flere forbindelser uden togskifte samt bedre rettidighed.«

Både før og efter 2011 har togenes rettidighed på Kystbanen været lidt af en vittighed blandt pendlere på strækningen.

Mange passagerer ser sig eksempelvis nødsaget til at tage bilen, hvis de skal til lufthavnen eller har andre tidsfølsomme ærinder.

Som pendlernes talsmand var inde på, konkluderede Trafikstyrelsen i 2013, at en stor del af problemerne udspringer af, at der på Københavns Hovedbanegård ikke er tilstrækkeligt med plads på hverken skinner eller perroner til de tog, der skal passere Københavns Hovedbanegård.