Rigspolitichef får kritik for dårlig ledelse

Rigspolitichefen bliver angrebet hårdt for nøl med opfølgning på de resultatkontrakter, landets 12 politidirektører skal arbejde efter og får bonus for.

Foto: Liselotte Sabroe

Selvom rigspolitichef Torsten Hesselbjerg med resultatkontrakter har sat sig hårdt på styringen af de 12 nye storkredse, svigter han opfølgningen på, om politidirektørerne har gjort deres arbejde eller ej.

Det siger førende professorer med kontraktstyring som speciale. Det er 42 uger siden, kalenderen viste 2007, men rigspolitichefen har endnu ikke givet en tilbagemelding på direktørernes opfyldelse af målene i resultatkontrakterne i 2007. Så mens politireformen er kuldsejlet i borgere og politikeres øjne, er det fortsat en gåde, hvad rigspolitichefen mener om hver enkelt politidirektørs indsats.

»Hvis politidirektørerne endnu ikke har hørt noget fra deres chef om, hvorvidt de har opfyldt kontraktmålene for 2007, er kontrakterne et dårligt instrument. Så tager ledelsen tilsyneladende ikke kontrakterne alvorligt. Man må forvente en hurtig opgørelse af status for hver direktør så snart et år er afsluttet. Ellers er det rent teater,« siger Torben Beck Jørgensen, professor, cand.merc, ph.d. ved Københavns Universitet.

I Berlingske Tidende i går rettede to af landets 12 politidirektører kritik af kontrakterne. De er uhyre detaljerede og samtidig så godt som ens for alle 12 politikredse. Det giver den enkelte direktør et meget lille spillerum til at løse andre opgaver, end dem, der er specifikt nævnt i kontrakterne.

Per Nikolaj Bukh, professor ved Aalborg Universitet, bakker direktøren op. Han har med undren fulgt med i udformningen af politiets kontraktstyring, som han betegner som »ubrugelig« i den form, de har nu. Samtidig kritiserer han den manglende resultatopgørelse for 2007.

»Det er fantastisk utilfredsstillende for politidirektørerne, at deres resultatmål ikke er opgjort. Det er også utilfredsstillende for de politikere, der skal følge reformarbejdet,« siger han.

Mens de 12 politidirektører endnu ikke har fået gjort resultaterne op for 2007, og derfor ikke har fået deres bonusløn, fik rigspolitichefen allerede i juni sine præstationer gennemgået af departementschef Michael Lunn i Justitsministeriet. Oven i sin faste løn på godt en million fik Hesselbjerg en bonus på 85.000 ud af en mulig resultatløn på 100.000 kr. Den lidt lavere score skyldes problemer med politireformen. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Torsten Hesselbjerg til sagen.

Peter Skaarup (DF), formand for Folketingets retsudvalg, er forundret over sagsforløbet.

»Det er uholdbart. Ledelse handler om at reagere hurtigt. Så snart det står klart, om punkterne i kontrakterne er opfyldt eller ej, skal sagen lukkes,« siger han.