Regeringen vil ændre vagtlæge-ordning

Den nye sundhedsminister Bertel Haarder (V) bebuder massiv fokus på hele akut-området.

Regeringen er parat til at se på, om den udskældte vagtlæge-ordning skal ændres.

Det var budskabet fra den nye sundhedsminister Bertel Haarder (V) ved åbningen af Danske Regioners generalforsamling i dag i Herning. Samtidig bebudede han, at han i det hele taget vil have kraftig fokus på hele akut-området og f.eks. også vil se på muligheden for at indføre en uddannelse i akut-medicin.

- Placeringen af de nye supersygehuse er ved at være på plads. Det har været et stort arbejde, og nu skal vi se på, hvordan akut-indsatsen skal forbedres, sagde Bertel Haarder, der netop har været på besøg i tre regioner for at se nærmere på forholdene på dette område.

På dagsordenen er bl.a. nye store moderne lægehuse, bedre ambulancer og en lægehelikopter-tjeneste, som skal sættes ind, når de små lokale sygehuse
lukker, og den specialiserede behandling samles på supersygehusene.

Målet er således at bringe ”intensiv-afdelingen ud til den akutte patient”, som det blev formuleret.

Bertel Haarder ville ikke gå i detaljer med, hvilke konkrete ændringer der kunne komme på tale i forhold til vagtlæge-ordningen. Men budskabet om forandringer kom, efter at formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S) i sin tale havde omtalt regionernes forslag til en omfattende reform af vagtlægesystemet, som blev fremsat i kølvandet på Berlingske Tidendes serie ”I Lægens Hænder” og afdækningen af den haltende indsats på akut-området.

Her lægges der op til, at både alarmeringen og behandlingen af de akutte patienter skal foregå i et enstrenget system, hvor lægevagten i realiteten nedlægges og gøres til en del af de store akut-modtagelser.

- Den model bør gennemføres i de kommende år, sagde Bent Hansen.