Patientformand: - Ikke nok at optage samtaler

Det er fint at optage samtaler mellem vagtlæger og patienter. Men lægerne skal generelt blive bedre til at aflæse patienternes signaler, mener patientformand.

Det kan hjælpe både patienter og læger retssikkerhedsmæssigt, hvis man optager telefonsamtaler.

Men det er ikke nok, mener Patientforeningen, der repræsenterer flere tusinde danskere. Lægerne skal generelt blive bedre til at aflæse deres patienters kropssprog og signaler, mener formand Villy O. Christensen, for det er lige så ofte ved den personlige konsultation, der opstår misforståelser og problemstillinger:

"Jeg ved ikke, om man så også skulle overvåge alle vagtlægekonsultationer med mikrofoner og/eller video?", spørger en forundret formand for Patientforeningen, Villy O. Christensen.

Patientforeningen fremhæver, at eneste måde at komme problematikken til livs på, er ved at lytte til og observere patienten:

"Formanden for de praktiserende læger Michael Dupont har allerede meldt ud, at de skal blive bedre til at lytte til patienterne. Mon så ikke også de skulle blive bedre til at aflæse kropssprog?", siger Villy O. Christensen.

En hjælp kunne, ifølge Villy O. Christensen, være et allerede eksisterende projekt, hvor praktiserende læger, som et led i deres speciallægeuddannelse, undervises af en skuespiller i netop menneskers kropsprog og nonverbale signaler.

Hvordan blev du behandlet hos vagtlægen? Fortæl din historie her