Nyt patientklagesystem på vej

Sagen om 16-årige Christian Dam Midtgaards død på et sygehus i Århus illustrerer alt for klart, at det danske sundhedsvæsen er alt for ringe til at sikre, at sundhedsvæsnet lærer af sine fejl.

Nyt patientklagesystem på vej

Sagen om 16-årige Christian Dam Midtgaards død på et sygehus i Århus illustrerer alt for klart, at det danske sundhedsvæsen er alt for ringe til at sikre, at sundhedsvæsnet lærer af sine fejl.

Et samlet sundhedsvæsen i form af Lægeforeningen og Danske Regioner forslog derfor en markant omlægning af det nuværende patientklagesystem, der skal være hurtigere og langt bedre til at sikre, at sundhedssystemet lærer af dets fejl. Ventetiden for at behandle en klage skal barberers ned fra 15 måneder til fire uger.

Forslaget indebar bl.a., at der også skal kunne klages over de politisk ansvarlige for sundhedsvæsnet.

Udspillet fik overordnet en god modtagelse af sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, undtagen hvad angik idéen om at læge og patient i første omgang gennem dialog skal behandle en klage.

Samme bekymring havde Patientforeningen Danmark.

En anden patientforening - Danske Patienter – efterlyste fokus på erstatning i udspillet.

Med udspillet kom Danske Regioner og Lægeforeningen i forkøbet på regeringen, der længe har arbejdet på at sætte et nyt patientklagesystem sammen. I det arbejde havde regeringen nedsat en såkaldt referencegruppe med bl.a. patientforeningerne, der skulle høres i arbejdet med at udforme det nye system. Men flere møder i gruppen blev aflyst – til stor utilfredshed for patientforeningerne, der frygtede ikke at blive hørt.
 
Kort efter Folketingets åbning i oktober fremlagde sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) så regeringens forslag til et nyt patientklagesystem. Et af hovedformålene med dette er, at patientklagesystemet skal være med til at sikre, at sundhedsvæsnet bliver langt bedre til at lære af dets fejl og sikre, at de ikke gentager sig.
 
Sundhedsministeren brugte Berlingske Tidendes artikler om lægesvigt som argument for, hvorfor det er nødvendigt at sikre en bedre læring i sundhedsvæsnet: Sundhedsministeren henviste også direkte til sagen om Christian Dam Midtgaard som et eksempel på, hvorfor det er vigtigt med et nyt patientklagesystem. Men regeringens udspil imponerede langt fra Christian Dam Midtgaards far, Peter Dam.
 
Udspillet fik også en hård medfart fra politisk hold – både på Christiansborg og hos regionerne.

Også Lægeforeningen langede ud efter udspillet.