Nye regler skal stoppe lægefejl

Vagtlæger har så få retningslinjer at støtte sig til, at der sker fejl i pressede situationer. Sundhedsstyrelsen vil nu indføre ens, landsdækkende retningslinjer.

Akut syge danskere kan se frem til at blive mødt med en mere effektiv vagtlægeordning. Med nye og ens retningslinjer gennemføres der nu et fundamentalt brud med den kritiserede ordning.

I dag arbejder vagtlægerne under vidt forskellige vilkår, når de i døgnets ydertimer betjener syge borgere. I nogle regioner har vagtlæger, der er i tvivl om en diagnose eller hvordan borgerne skal visiteres videre i systemet, detaljerede vejledninger at støtte sig til. I andre regioner har de slet ingen, viser en gennemgang foretaget af Berlingske Research. Den undersøgelse reagerer Sundhedsstyrelsen nu på.

Ifølge Lone de Neergaard, planlægningschef i Sundhedsstyrelsen, giver de manglende og varierende retningslinjer en uacceptabel risiko for forskellig behandling af borgere med ens symptomer - og risiko for fejl.

»Den forskellighed, der er i dag, skal være mindre i fremtiden. Der er brug for nye, ensartede sundhedsfaglige vejledninger af vagtlægerne – og i hele almensektoren. Vi skal sætte en proces i gang baseret på nye principper og tanker. Det skal sikre borgerne en meget mere ensartet behandling,« siger Lone de Neergaard.

Manglende retningslinjer kan føre til skæbnesvangre fejl, mener Torben Mogensen, ekspert i patientsikkerhed og lægelig direktør på Hvidovre Hospital.

»Problemet er, at ingen kan huske alt. Heller ikke læger. Særligt ikke, når man skal tale med mange patienter på en vagt. Konsekvensen er, at man glemmer, og at man tager fejl,« siger han og bakkes op af flere medicinske eksperter og fagfolk.

Sundhedsstyrelsens planer vil ifølge Mette Hartlev, professor i sundhedsret ved Københavns Universitet, være en klar fordel for de patienter, der har brug for hjælp fra en vagtlæge:

»Det vil give en højere grad af patientsikkerhed og en mere ens kvalitet.«

I Region Midtjylland har lægerne allerede en digital vejledning på mere end 250 sider at støtte sig til. I Region Sjælland arbejder vagtlægerne derimod uden lægefaglige vejledninger, og her er begejstringen for fælles retningslinjer ikke stor:

»Vi drøfter, om det er noget, vi overhovedet vil have,« siger vagtchef Hennning Orsholt.