Minister var »målløs« over, at otte-årig skulle fjernes fra islam-kritiker - nu vil hun have svar

Social- og børneministeren har bedt om en redegørelse i sagen om Tilsyn Østs foreløbige afgørelse om at fjerne Jaleh Tavakoli og mandens plejetilladelse. Dansk Folkepartis Martin Henrik råder ministeren til at overveje advarsler og fyringer til de ansvarlige.

Socialtilsyn Øst gør det klart, at en eventuel fjernelse af blogger og debattør Jaleh Tavakolis otteårige plejebarn ikke skyldes, at hun deltager i den offentlige debat. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Social- og børneminister Mai Mercado har tidligere ytret på sin Facebookprofil, at hun er “målløs” over den verserende sag, hvor blogger, islamkritiker og forfatter Jaleh Tavakoli og hendes mand foreløbigt har fået fjernet parrets generelle godkendelse til at have plejebørn.

Tilsynet har truffet den foreløbige afgørelse, fordi Jaleh Tavakoli er én af de fjorten, der er sigtet for at dele en video, der viser drabet på en ung kvinde i Marokko i december 2018. Ifølge Jaleh Tavakoli selv gjorde hun det i offentlighedens interesse, fordi de danske medier efter hendes mening ikke beskrev drabet korrekt.

Jaleh Tavakoli har i et brev til ministeren beskrevet sin opfattelse af sagen, og som svar på den henvendelse, oplyser Social- og Børneminister i et brev, at hun “i sagens natur hverken kan træffe afgørelse i jeres sag eller pålægge en anden myndighed at træffe en bestemt afgørelse i sagen,” men oplyser at det er hendes holdning “at reglerne ikke må være skyld i, at børn i plejefamilier kommer i klemme.”

Social- og børneministeren skriver i brevet, som Berlingske er i besiddelse af, at hun på baggrund heraf har bedt om en redegørelse.

“Jeg har derfor med det samme bedt Socialtilsyn Øst om en redegørelse for forløbet i jeres sag, og de generelle overvejelser, som sagen har givet tilsynet anledning til. Den afventer jeg nu,” skriver ministeren i brevet.

Det fremgår desuden af brevet, at barnets tarv er det centrale.

“Det er helt afgørende for mig, at børn og unge som anbringes i en plejefamilie,

får den støtte og hjælp de har brug for, og at barnets bedste altid er i fokus,” skriver Mai Mercado.

Advarsler og fyringer

Dansk Folkepartis værdiordfører, Martin Henriksen, roser ministerens beslutning.

“Det sender et vigtigt signal om, at der er opmærksomhed på sagen. Ministeren siger det ikke direkte, men jeg synes, at meldingen peger i retning af, at tilsynet ikke har håndteret sagen godt. Hvis det er det, man skal lægge i ministerens brev, så er vi i Dansk Folkeparti fuldstændig enige,” siger Martin Henriksen og fortsætter:

“Det er så groft, at tilsynet bør gå ud offentligt og undskylde over for den pågældende familie og personligt overbringe dem en undskyldning. Det er helt uhørt, hvad de har udsat familien for. Det fremgår ret klart, at tilsynet har haft til hensigt at fjerne barnet på baggrund af Jaleh Tavakolis ytringer og ageren i den offentlige debat. Vi kan ikke have en praksis, hvor man kan fjerne børn eller plejebørn fra ellers velfungerende familier, fordi de siger nogle ting i den offentlige debat, som man ikke bryder sig om. Tilsynet bliver nødt til at undskylde, så man internt i systemet og ude i samfundet forstår, at det her har været en engangsforestilling.”

Martin Henriksen påpeger, at “vi først skal se, hvordan sagen ender,” men at den er så alvorlig, at han råder social- og børneministeren til at overveje mulige konsekvenser af sagens forløb.

“Ministeren bør overveje, om det her skal have personalemæssige konsekvenser i form af advarsler eller i yderste konsekvens fyringer. Det er ekstremt grænseoverskridende, det man har gjort her,” siger Martin Henriksen.

Kommunen afslår “konkret plejetilladelse”

Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt Socialtilsyn Øst fratager parret deres generelle plejegodkendelse. Men i et nyt brev fra tilsynet sendt til Jaleh Tavakoli og mandens advokat, Karoly Németh, fastslår tilsynet selv, at det “meget gerne vil bemærke, at socialtilsynet ikke har haft til hensigt at forholde sig til plejefamiliens ytringsfrihed, da plejefamilier har den samme ytringsfrihed som alle andre borgere i Danmark,” hvilket ellers var tilsynets bekymring i den første agterskrivelse, som parret modtog den 13. marts.

I slutningen af marts valgte Jaleh Tavakoli og hendes mand at ansøge om en såkaldt “konkret plejegodkendelse”, der udelukkende er målrettet deres nuværende plejedatter og ikke en plejetilladelse til at have plejebørn i det hele taget.

Det har Københavns Kommune - som har anbragt den otteårige pige i første omgang - dog valgt at afslå, da parrets generelle plejegodkendelse “opfylder de krav, der er i forhold til at opretholde” anbringelsen af plejedatteren hos Jaleh Tavakoli og hendes mand.

Det fremgår dog af Københavns Kommunes afgørelse, at de genoptager parrets ansøgning, hvis Socialtilsynet fratager dem deres plejetilladelse.