Lægevagten skal lære af fejl

Vagtlægernes "arbejdsgiver", regionerne, vil hurtigst muligt udvikle et system, så man fremover lærer af fejl og mangler i behandlingen af danskerne.

Henrik Kjærulff er en af de erfarne læger, der tager telefonen, når man ringer til vagtlægen. Han har ikke været involveret i den tragiske sag om Christian. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

En af de vigtigste fremskridt for Lægevagten at få stablet på benene er et overvågningssystem, så lægerne lærer af deres egne fejl og mangler.

Og det system vil Danske Regioner arbejde med at få etableret hurtigst muligt, siger Johannes Flensted-Jensen, næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Udmeldingen kommer efter et morgenmøde i Sundhedsministeriet, hvor minister og regioner skulle forsøge at finde fælles fodslag i udviklingen af vagtlægeordningen. En ordning, der har været under massiv kritik i den forløbne uge efter afsløringen af sagen om 1-årige Christian i Berlingske Tidende.

- Ministeren har foreslået, at Sunhedsstyrelsen laver en undersøgelse af kvaliteten i lægevagten – det er vi meget enige i. Vi vil efterfølgende tage initiativ til at udvikle et system, der også på lægevagten kan monitorere kvaliteten, som vi er ved at have det på en række andre sundhedsområder, siger Johannes Flensted-Jensen og henviser til den indrapportering af "utilsigtede hændelser" og "fejl", som er implementeret i store dele af det danske hospitalsvæsen.

Denne indrapportering har den fordel, mener patientsikkerhedseksperter, at der er fokus på at blive klogere på fejl og undgå, at de sker igen. Ikke på "straf".

Kræver fast grund under fødderne
- Det væsentligste set med mine øjne er at få sat arbejdet i gang, så der bliver en kontinuerlig monitorering og udvikling af kvaliteten i en ordning, der i øvrigt efter min mening formentlig er god. Men vi mangler dokumentation for den påstand, siger Johannes Flensted-Jensen.

- Problemet er, at vi ikke ved så meget om den faglige kvalitet. Det er sådan set det, vi har ønsket længe at få klarlagt. Og det skal ske på meget kort tid. Det er jo ikke ukompliceret at stable sådan en undersøgelse på benene, men nu er der gjort så mange erfaringer i sundhedsvæsnet efterhånden, at det ikke bør tage år og dag.

Johannes Flensted-Jensen påpeger, at ingen har et forkromet overblik over, hvad lægevagten egentlig kan rent fagligt:

- Vi har ikke nogen direkte målinger. Det billede, vi har, er baseret på, at der er nogle klager ind imellem, hvor behandlingen er kørt helt vaf sporet på grund af et lægeligt fejlskøn. Det er det billede, vi har: At relativt få klager. Men samtidig ved vi også, at det ikke er alle, der klager. Vi vil gerne tættere på virkeligheden, så vi kan få fast grund under fødderne og kan lave det om, som skal ændres, siger Johannes Flensted-Jensen.

Han oplyser også, at man vil inddrage de ønskede ændringer, når overenskomstforhandlingerne mellem lægerne og regionerne genoptages efter sommerferien. Der kan eksempelvis blive tale om at kigge på lægernes lønsystem og på arbejdsgange, der gør gentagelse af fejl mindre sandsynligt.