Kunstige træer skal fange CO2

Britiske forskere foreslår at masseproducere supersugende "kunstige træer" og opstille dem ved siden af motorveje for effektivt at opfange luftens CO2.

Foto: Institution of Mechanical Engineers

Det lyder som det rene science fiction.

Men der er allerede udviklet prototyper af dem, og nu foreslår en gruppe fremtrædende britiske ingeniører at sætte dem i masseproduktion som en effektiv måde at slå bremsen i over for den globale opvarmning.

Vi taler om "kunstige træer" – containerstore CO2-sugere, der gennem et filter vil kunne opfange drivhusgassen CO2 i store mængder og dermed medvirke til at holde kloden fra det totale smeltestadie.

En af ingeniørforskerne, Tim Fox fra det britiske Institution of Mechanical Engineers, siger til BBC News, at et enkelt kunstigt træ vil kunne opfange flere tusind gange mere CO2 end et biologisk træ af tilsvarende størrelse.

Det eneste, der yderligere kræves, er, at filteret renses og tømmes med jævne mellemrum, hvorefter kuldioxiden skal lagres.

"Træerne", der ligner enorme fluesmækkere, kunne f.eks. opstilles ved siden af motorveje, hvor luften indeholder ekstra store koncentrationer af drivhusgassen.

I alt peger forskerne på tre praktiske måder at foretage såkaldt geoengineering på for at imødegå klimaproblemet.

Geoengineering er kunstige måder at køle kloden ned på – f.eks., som det ofte har været foreslået, ved at jerngøde oceanerne for at stimulere algeproduktionen og dermed CO2-optaget eller ved at opstille gigantiske spejle i rummet, som kan bortlede solstråler fra jordkloden.

Men de britiske ingeniører foreslår andre og mere praktiske veje. Foruden kunstige træer peger de på, at man kunne klistre såkaldte "algebaserede fotobioreaktorer" på siden af bygninger – en slags gennemsigtige beholdere med alger, som gennem fotosyntese kan suge CO2 ud af atmosfæren.

Endelig mener ingeniørerne, at man bør fokusere på at reducere den mængde solenergi, der når frem til jordoverfladen - f.eks. ved at udvikle særlige hustage, som bortreflekterer solstrålerne.

Tim Fox mener, at allerede om 10-20 år kan kunstige træer eller fotobioreaktorer være en fast del af vores urbane landskaber, men han understreger også, at disse klimaløsninger kun skal ses som et supplement til egentlige CO2-reducerende initiativer.