Københavner, du kan stadig få 400 kroner til en affaldsspand

Københavns Kommune forlænger perioden til 1. december, så flere københavnere kan få refunderet op til 400 kroner, hvis de investerer i en eller flere affaldsbeholdere.

Affaldsorteringssystemer kan se ud på mange måder, men her bliver væggen i et lille køkken brugt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Privat

Hvis du bor i hovedstaden og propper den tomme tomatmetaldåse og shampoobøtten af plastic ned i samme skraldespand, så giver Københavns Kommune dig nu mulighed for at slippe af med den dårlige vane.

Over 10.000 husstande har allerede benyttet sig af muligheden og søgt om tilskud til et sorteringssystem eller affaldsbeholdere, men det er langtfra nok husstande. Derfor har Københavns Kommune igangsat endnu en runde, der løber til og med 1. december.

Tilskudsordningen er ét af to tiltag, som skal være med til at sikre målet om 70 procents genanvendelse af affald i Københavns Kommune og er samtidig en del af indsatsen »København sorterer«. Projektleder på ordningen Ditte Maria Vestergaard Hansen forklarer, at hovedårsagen til, at de kører endnu en runde, er økonomisk.

»Der er afsat 12 millioner kroner til projektet, som skal bruges i år, så fordi der stadig var midler, laver vi en ny runde. Vi giver ikke tilskud på mere end de 12 millioner,« siger hun og tilføjer, at det dog også har noget at gøre med, at kommunen har modtaget positiv respons fra første runde.

»Vi har fået en række e-mail, hvor folk efterspørger ordningen, og fordi det har løbet over sommeren, så er det langtfra alle, der har set ordningen,« siger hun.

Den endelige evaluering af tilskudsordningen, regner Ditte Maria Vestergaard Hansen og resten af hendes team med, er færdig i begyndelsen af næste år.

I første omgang havde Københavns Kommune sat startdatoen til 14. juni med en slutdato 1. august. Sidenhen er der kommet en ny runde, der blev skudt i gang 1. oktober.

Det var tilbage i maj, at et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at der skulle afsættes 12 millioner kroner til tilskudsordningen, og man forventede, at 30.000 husstande ville søge om det. Pengene kommer fra affaldsgebyrerne, som er gebyrer, borgerne betaler, for at deres affald for eksempel bliver hentet i de københavnske gårde.

Blå partier er ærgerlige

Det er dog ikke alle, som køber præmissen om en tilskudsordning til affaldsbeholdere. Jakob Næsager (K), som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, mener i stedet, at pengene skulle havde været placeret direkte i borgernes hænder.

»Vi mener, at affaldstaksterne i stedet burde sættes ned, fremfor at vi bruger takstfinansierede penge på at give borgerne mulighed for at få penge,« siger han og tilføjer, at han mener, at ordningen har det forkerte motiv bag sig:

»Hvis man skal uddele noget til borgerne, skal det være fordi, der er et behov, og ikke fordi kommunen ligger inde med for mange af borgernes penge.«

Til afstemningen i maj havde Jakob Næsager taget dette forslag op som modsvar til ordningen, men det blev stemt ned af Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Heidi Wang (LA), som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, er også imod ordningen.

Slog til med det samme

Lucas Shine, som til daglig studerer økonomi på Københavns Universitet, er en af de københavnske borgere, der har gjort brug af ordningen til at investere i et sorteringssystem. En dag tog han med sin kæreste ned i en butik for at få lidt inspiration, men spottede så, at der blev reklameret for ordningen i butikken, og besluttede sig derfor for at købe et lidt mere omfattende system til 600 kroner på selvsamme dag.

»Vi endte ud med at købe tre affaldsbeholdere til plastic, metal og pap, og så sorterer vi selv pant og batterier i nogle affaldsposer,« siger han.

Sorteringssystemet hjemme hos Lucas Shine. Fold sammen
Læs mere
Foto: Privat.

Førhen var der ikke nogen form for sortering i hans hjem, men det blev der med det samme lavet om på, da han og kæresten kom hjem med tre affaldsbeholdere under armen.

»Det gik op for os, at der var meget af det affald, som vi smed i restaffald, der faktisk godt kunne sorteres.«

Og selv om affaldsbeholderne står lidt spredt fra restaffald og bioaffald i det lille københavnerkøkken, så bruger Lucas Shine flittigt alle affaldsbeholderne hver dag.

»Det har været en rigtig succes, og vi er glade for, at vi benyttede os af tilbuddet,« siger han.

Artiklen er lavet i samarbejde med journaliststuderende på Roskilde Universitet.