Gallup: Halvdelen tror på menneskeskabte klimaforandringer