Fra sundhed til bolig: Sådan vil Københavns Kommune sikre bedre integration

Flere skal i job, gennemføre en ungdomsuddannelse og deltage aktivt i foreningsliv. Her kan du se Københavns Kommunes fem pejlemærker for integrationen for 2019-2022.

Et af kommunens mål er, at flere københavnere med minoritetsbaggrund skal klare sig godt i folkeskolen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Københavns Kommune kommer hvert fjerde år med en integrationspolitik, der skal sætte rammerne for, hvor integrationen skal være om fire år.

I den nye integrationspolitik for 2019-2022 har udvalg og forvaltninger i kommunen opstillet fem pejlemærker, der skal arbejdes med i perioden.

Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job

16 procent af københavnere med minoritetsbaggrund er på midlertidig offentlig forsørgelse, mens det kun gælder for otte procent af københavnere med dansk baggrund.

Tilknytning til arbejdsmarkedet giver mulighed for at forbedre det danske sprog og skabe et netværk, ligesom det viser børn værdien af at have et arbejde.

Derfor vil Københavns Kommune arbejde for, at flere københavnere med minoritetsbaggrund skal være en del af arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet gøres gennem mentor- og sprogstøtte samt virksomhedsrettede indsatser.

Derudover skal flere af de nyankomne københavnere med minoritetsbaggrund have en integrationsgrunduddannelse. Dette gælder særligt kvinderne.

Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal klare sig godt i folkeskolen, så de bliver bedre rustet til – og gennemfører – en ungdomsuddannelse

I grundskolen får vi de første forudsætninger for at komme til at klare os godt i fremtiden og få en uddannelse og et job. Men for børn med minoritetsbaggrund kan sproglige barrierer gøre det vanskeligt at komme godt fra start.

Københavns Kommune vil arbejde for, at færre børn med minoritetsbaggrund har sproglige udfordringer ved skolestart, at flere unge med minoritetsbaggrund skal gennemføre folkeskolen med et fagligt godt resultat, og at flere unge med minoritetsbaggrund skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det skal blandt andet gøres ved at sikre, at børnene kommer i dagtilbud, der hjælper dem til at lære dansk og ved at styrke overgangen mellem hjemmet og institutionen sammen med forældre og pædagoger.

Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal deltage aktivt i kultur- og foreningslivet og være inkluderet i det omkringliggende samfund

Hvis børn og unge deltager i kulturliv og forskellige foreninger, kan de få mere lyst til at være en del af fællesskaber, når de bliver ældre. Det kan være med til at skabe venskaber, en sund livsstil og bedre kendskab til det omkringliggende samfund.

Derfor skal flere borgere med minoritetsbaggrund i en tidlig alder deltage i kultur- og foreningsliv.

Det skal blandt andet gøres ved at introducere børn og unge til aktiviteter på biblioteker, museer og andre arrangementer i kommunen.

Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal være mere sunde og have en forbedret livskvalitet

29 procent af de københavnske børn med minoritetsbaggrund er overvægtige, mens det gælder 12 procent af de københavnske børn med dansk baggrund. Derfor skal sundhedstilstanden blandt københavnere med minoritetsbaggrund forbedres. Det kan give bedre trivsel og en forbedret livskvalitet.

Det skal gøres ved at skabe rammer på skoler, ungdomsuddannelser og arbejdspladser, der er med til at fremme sundheden.

Flere københavnere med forskellig baggrund skal bo side om side, og færre skal udøve kriminalitet

Integrationen bliver styrket af, at folk med forskellig baggrund blandes, skriver Københavns Kommune. Derfor skal københavnere med dansk baggrund og københavnere med anden etnisk baggrund end dansk bo side om side.

Derudover skal der være mindre kriminalitet blandt københavnere med minoritetsbaggrund. Seks gange så mange unge københavnere med en anden etnisk baggrund end dansk, sigtes nemlig for alvorlig kriminalitet, sammenlignet med unge københavnere med en dansk baggrund.

Kriminaliteten skal blandt andet forebygges ved at have fokus på fritids- og jobordninger for unge. Det skal holde dem væk fra gaden.