For 100.000 kr. retssikkerhed

De købte telefonsystemet sammen, Region Syddanmark og Region Sjælland. Men Region Sjælland har fravalgt båndede samtaler, mens Region Syddanmark bruger 100.000 kr. årligt på optagelserne.

I Region Syddanmark koster læger og patienters retssikkerhed omtrent 100.000 kr. om året. Det er prisen for driften af den båndede lægevagt. Dertil kommer den oprindelige investering i optageudstyret, men her er langt fra tale om en dominerende udgift, oplyser regionen.

Stig Hansen fuldmægtig i praksisafdelingen i region Syddanmark vurderer, at regionen stiller båndede samtaler til rådighed i klagesager i omtrent 25 tilfælde årligt. Dertil kommer muligheden for at stille optagelser til rådighed i politisager.

»Da vi lavede løsningen, var det, fordi vi ønskede at stille både borgerne og lægerne så godt som muligt i klagesager. Spreder man omkostninger ud over antallet af klager, har det selvfølgelig en pris at optage samtalerne. Men ud over retssikkerheden tror vi faktisk på, at det, at både læger og borgere ved, at samtalerne optages, påvirker den måde, man kommunikerer på; at det løfter lægernes serviceniveau og måske også den tone, som borgerne møder lægen med,« siger Stig Hansen.

Telefonsystemerne i vagtlægetjenesterne i Region Syddanmark og Region Sjælland er i øvrigt identiske og indkøbt i fællesskab. Men Region Sjælland fravalgte muligheden for båndoptagelser, da telefonsystemet for vagtlægeordningen i den nye storregion skulle på plads. Tidligere var det kun Storstrøms Amt, der optog vagtlægesamtalerne. Men da amtet blev en del af Region Sjælland sammen med Roskilde og Vestsjællands amter, blev ordningen droppet.

I Region Syddanmark var det kun Vejle Amt, der tidligere havde optaget samtaler i lægevagten. Men her fik borgerne i de tidligere Ribe, Sønderjyllands og Fyns amter et løft med den nye storregions beslutning om optagelse af samtaler. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger var det faktisk lægerne i det gamle Vejle Amt, der overtalte kollegerne i de andre amter til at videreføre ordningen i den nye storregion.

At Region Sjælland fravalgte optagelser, skyldtes ifølge Bente Christensen juridisk konsulent i Region Sjælland tidligere erfaringer med efterspørgslen på disse optagelser. Region Sjælland er netop nu ved at evaluere vagtlægeordningen – herunder om optagelser af vagtlægesamtalerne fortsat skal fravælges.

»Arbejdet er i gang. Det forventes afsluttet og fremlagt for politikerne i starten af september,« oplyser Bente Christensen.