Fire grafer, der viser, at København er langt foran på BNP

Københavns Omegns BNP er steget 29 procent siden år 2000. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Foto: Anne Bæk

Der er store forskelle på, hvor meget de fem regioner bidrager til bruttonationalproduktet.

Region Hovedstaden er langt foran.

Region Sjælland bidrager mindst til BNP af de fem regioner.

Forskellene er synlige, uanset om BNP gøres op i kroner eller - som på kortet nedenfor - i kroner pr. indbygger.

De senere år har hovedstaden øget afstanden til de andre regioner. Sammenlignet med tidligere står Region Hovedstaden derfor for en endnu højere andel af landets samlede bruttonationalprodukt, der i 2016 lød på over 2.000 milliarder kroner.

I dag står Region Hovedstaden for cirka 41 procent af landets BNP, selvom kun 31 procent af landets indbyggere bor i København. Til sammenligning lå hovedstadens BNP-andel i år 2000 på 36 procent.

Det viser Berlingskes beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Nedenfor kan du se udviklingen i BNP siden 1993.

Man kan ane, at hovedstaden stiger stejlere end de andre regioner, men det kan være svært at afgøre, hvilken region der stiger mest i procent.

I grafen med indekstal nedenfor ses mere præcist, hvor meget større hovedstadens økonomiske vækst har været siden år 2000.

Ved Region Hovedstaden står 118 i 2016. Det betyder, at den procentvise stigning i BNP pr. indbygger - korrigeret for inflation - er vokset 18 procent siden 2000 år (118 minus 100). Til sammenligning er Region Syddanmarks BNP pr. indbygger vokset med 13 procent.

Hvad tænker du om følgende udsagn?

Dykker vi et niveau dybere ned, bliver forskellene mere markante.

Danmarks Statistik deler landet op i 11 landsdele. Københavns Omegn, der tæller 13 kommuner, klarer sig allerbedst. Indbyggerne kan her glæde sig over, at BNP pr. indbygger er steget 29 procent fra 2000 til 2016. Fra 450.000 kroner til 582.000 kroner.

Til sammenligning er BNP på landsplan steget ni procent og ligger ifølge de seneste 2016-tal på 370.000 kroner pr. indbygger.

Stigningerne er korrigeret for inflation.

I landsdelen »Byen København«, der tæller Københavns Kommune, Frederiksberg, Tårnby og Dragør, er BNP steget 14 procent siden 2000. Bornholms BNP steget 18 procent.

Det kan være svært at se den enkelte landsdels vækst. Det råder nedenstående graf bod på. Her kan du se, hvor meget BNP er steget i procent over tid i den enkelte region. Udgangspunktet er år 2000.