Fagfolk vil deponere CO2 fra afbrænding af træ

Selvom afbrænding af træ giver et større udslip af drivhus­gassen CO2 end kul, brændes stigende mængder i kraftværkerne. Løsningen kan blive deponering af CO2 i undergrunden, mener fagfolk. Venstre støtter ideen. De Radikale er afvisende.

Under den positivt ladede etiket »vedvarende energi« er stærkt stigende mængder træ blevet brændt i kraft- og varmeværker, selvom afbrændingen giver et langt højere udslip af drivhusgassen CO2 end det udskældte kul.

Og med udsigten til, at kraftværkerne frem mod 2011 skal brænde endnu mere træ, foreslår energiselskabernes brancheorganisation nu, at værkerne satser på at fjerne CO2-gassen fra røgen og deponere den i undergrunden.

»Det bliver nødvendigt også at fjerne CO2 fra biomassefyrede kraftværker. Vi kommer til at bruge mere træ, og selvom træ betragtes som CO2-neutralt brændsel, kommer der faktisk CO2 ud af skorstenene. Måler vi i skorstenen, er CO2-udslippet pr. produceret kilowatt-time cirka 50 procent højere fra træ end for kul,« siger chefkonsulent Jesper Koch fra Dansk Energi til branchens blad El & Energi.

Bladet krediterer det Internationale Energi Agentur (IEA) for tallene, der afslører afbrænding af træ som en større klimabelastning end afbrænding af kul.

Træ bliver anset for at være et såkaldt CO2-neutralt brændsel, fordi træet har optaget CO2 under væksten. Det betyder, at optaget og udslippet af CO2 i det lange løb går lige op.

Men her og nu er der altså et stort faktisk udslip af CO2, som det tager mange år at kompensere for, hvis det skal ske gennem ny vækst.

Derfor mener branchen, at det er problematisk at satse på at producere elektricitet med træ som brændsel uden samtidig at rense røgen for CO2.

Miljøchef Jørgen Nielsen fra energiselskabet Vattenfall bekræfter, at træ giver et relativt højt udslip af CO2 og nævner, at en årsag er, at træ på grund af vandindholdet er et mindre effektivt brændsel end kul.

Ingen vej uden om træ
»Omvendt er træ et teknisk bedre brændsel end andre typer af biomasse som for eksempel halm, bl.a. derfor kan vi ikke komme uden om træ, når vi de kommende år skal brænde mere biomasse i kraftværkerne,« siger Jørgen Nielsen.

Ifølge målet i en bred politisk aftale fra februar 2008 skal kraftværkerne øge deres anvendelse af biomasse med op til 50 procent inden 2011.

Og Venstres energipolitiske ordfører, Lars Christian Lilleholt, er enig med energibranchen i, at udslippet af CO2 fra afbrænding af træ aktualiserer behovet for, at kraftværkerne kommer til at kunne fjerne CO2 fra røgen og deponere den i stedet for at sende den urenset ud i atmosfæren.

»Venstre er parat til at yde offentlige midler til forskning og udvikling i teknologi, der effektivt kan fjerne og deponere CO2 fra kraftværkerne. Det skal bane vejen for, at Danmark kan få ét af de 12 demonstrationsprojekter, som EU vil støtte,« siger Lars Christian Lilleholt.

Klimapolitisk ordfører hos de Radikale Margrethe Vestager mener derimod ikke, at det store udslip af CO2 fra biomassen træ, er et ekstra argument for at deponere CO2 i undergrunden.

»Problemstillingen er den samme som hidtil. Vi vil bruge de begrænsede ressourcer på forskning og udvikling inden for vedvarende energikilder som sol, vind og bølger,« siger Margrethe Vestager.