Få millioner kan hjælpe patienter

Patientsikkerheden kan for få millioner forbedres. Et IT-snuptag til fem-ti millioner kroner kan give vagtlægerne adgang til de patientjournaler, de i dag er afskåret fra at se.

Med en investering på mellem en og to kroner pr. dansker kan patientsikkerheden i forbindelse med vagtlægeordningen forbedres markant. Ved at sammenkoble systemerne hos de praktiserende læger med e-journalen, det system hospitalslæger allerede bruger til at hente patientoplysninger i, kan man give vagtlægerne langt mere information om de borgere, de får i telefonen.

 • Web-tv: I lægens hænder
 • 200 danskere: Sådan oplever vi vagtlægen
 • Danmarkskort: Oplevelser med vagtlægen i dit område
 • Tema: Vagtlægeordningen
 • Det er budskabet fra eksperter i sundheds-IT, som har reageret på Berlingskes afdækning af vagtlægernes manglende indsigt i journaloplysninger. Mogens Engsig-Karup, kontorchef i afdelingen for Sundhedsinformatik i Region Midtjylland, påpeger, at man med e-journalen har et brugbart system.

  »Vi behøver ikke at opfinde noget nyt. 12 eksisterende journalsystemer skal kobles op på et fungerende system.

  Tidsmæssigt og økonomisk er det forholdsvis overskueligt«.

  Kontorchefen vurderer, at man med en investering på fem-ti mio. kr. og årlige driftsudgifter på en mio. kr. vil komme langt.

  »Vi taler om små-penge sammenlignet med, hvad der i forvejen bruges på sundheds-IT.«

  Morten Elbæk Petersen, direktør for den offentlige sundhedsportal Sundhed.dk er enig:

  »De tekniske muligheder er til stede. Vi taler om systemer, der skal bindes sammen – ikke om at opfinde nyt,« siger han.

  Barierre
  Mens de tekniske fundamenter altså er til stede, er der en række forudsætninger, der skal på plads.

  »Politisk, fagpolitisk og organisatorisk skal en række forhold afklares. Vi påpeger blot, at der findes løsninger, der kan bruges,« siger Morten Elbæk Petersen.

  Peter Magnussen, formand for akutudvalget i Praktiserende Lægers Organisation, er positiv.

  »Patientsikkerheden er første-prioritet, og kan en teknisk løsning forbedre overblikket for vagtlægerne, er vi fortalere,« siger han.

  Dog understreger akutformanden, at patientoplysningerne skal være strukturerede, så en travl vagtlæge hurtigt kan få overblik. Rå journaloplysninger duer ikke.

  Peter Magnussen påpeger også, at selv om e-journalerne fungerer på sygehusene, kan der være en kulturel barriere.

  »På hospitalerne anvender man diagnosekoder. Det er ikke et udbredt fænomen i almen praksis. Vi er positive over for tanken, men jeg er også nødt til at sige, at en eventuel udbredelse af e-journalen nok vil tage noget længere tid end udviklingen af den tekniske løsning«.

  Mogens Elbæk-Karup erkender, at det er en barierre, at lægerne er ikke vant til at aflevere data til nationale registre.

  »Det er en barierre, der vil være der uanset om vi taler om et projekt til 400 millioner kroner, eller om vi, som nu, diskuterer et projekt til under 15 mio. kr. Derfor er det bare om at komme igang,« siger Mogens Engsig-Karup.

  Ulla Astman (S) formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, betegner perspektivet i sagen som »besnærende« og »billigt«.

  »Det lyder meget spændende. Erfaringen siger mig dog, at der er en række barrierer, når det handler om sundhed og IT,« siger hun.

  I lægens hænder on Facebook


  200 danskere: Sådan oplever vi vagtlægen


  Fik du læst deres historier?


  Oplevelser med vagtlægen i dit område