Få klager - men mange har noget at klage over

På én uge har Berlingske modtaget over 150 alvorlige anklager om vagtlægesvigt fra læserne. Officielt klager kun få til Patientklagenævnet hvert år. Men systemets klagetal siger intet om kvaliteten af ordningen, siger eksperter samstemmende. Den ansvarlige minister er enig.

Antallet af officielle klager til Patientklagenævnet kan ikke bruges til meget, når kvaliteten af vagtlægeordningen skal bedømmes.

Det erkender sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), der har foranlediget en kulegravning af ordningen efter Berlingske Tidendes historier om bl.a. et-årige Christian Jim Andersens død.

»Dét skal man passe på med ikke at overvurdere betydningen af. Selvfølgelig har det betydning blandt mange andre indikationer, at få personer klager. Men der er også mange, der ikke klager – fordi de ikke orker, fordi de ikke synes, at det nytter, eller fordi de er kommet helskindet ud på den anden side. Det tal skal man ikke dyrke alt for meget,« siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

Berlingske Tidende har spurgt sine læsere. Status efter en uge er, at 150 læsere har skrevet ind med negative historier. Få af dem har, trods ganske alvorlige hændelser, klaget til Patientklagenævnet. Og endnu færre har fået medhold.

Utilfredse læsere
Avisen har tillige spurgt »Mediapanelet« - et panel af 10.000 Berlingske-læsere - om deres oplevelser med læger og sundhedsvæsenet.

Af de lidt over 2.000 besvarelser, der er kommet retur, har 200 oplevet at blive afvist hos læge, vagtlæge eller sygehuspersonale. 256 er blevet fejldiagnosticeret. 460 har oplevet ikke at blive lyttet til - hvor det bagefter viste sig, at patienten havde ret. Og 540 svarer, at de har oplevet utilfredsstillende behandling.

Ligesom sundhedsministeren slår eksperterne fast, at antallet af klager kun kan bruges som pejlemærke for kvaliteten:

»Jeg har aldrig hørt om, at man kan bruge et klagesystem til at sige noget om kvalitet. Der skal helt andre typer undersøgelser til. Antallet af klager kan heller ikke bruges til at sige noget om, hvor ofte patienterne påføres utilsigtede skader. Omvendt kan der være klager, der ikke skyldes medicinske fejl, men er resultatet af dårlig kommunikation læge og patient imellem. Derfor er klageantal ikke velegnet som overvågningsredskab eller måleredskab for, om et system er godt eller skidt,« siger Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Vi brokker os ikke
Sundhedsøkonom ved SDU, Kjeld Møller Pedersen, mener, at klageantallet for de praktiserende læger og vagtlæger kan bruges til to ting: Dels at fastslå, at danskerne klager mere over vagtlægerne end deres egne læger. Dels at »det skal være ret alvorligt, før folk vælger at gå til klagenævnet«:

»Personligt ville jeg gerne se nogle nyere, repræsentative tilfredshedsundersøgelser på nationalt plan. Men det skal vi tilbage til 1999 for at finde,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Også Patientklagenævnets direktør, Peter Bak Mortensen, har tidligere sagt til Berlingske Tidende, at antallet af klager i hans regi intet siger om kvalitet:

»Det er ikke repræsentativt. Det ved alle - eller også burde de vide det. Det eneste, antallet af klager kan bruges til, er følgende konklusion: Danskerne er ikke nogle brokkehoveder. Det er også det eneste. At gøre antallet af formelle klager til et udtryk for kvaliteten er helt skævt.«

Hvordan blev du behandlet hos vagtlægen? Fortæl din historie her