EU-dom forpligter TV 2 til at betale ulovlighedsrenter til staten

Østre Landsret bad EU-domstolen afgøre, om retten var forpligtet til at kræve renter for uanmeldt støtte. Svaret er ja.

Arkivfoto: TV2 skal betale ulovlighedsrenter for uanmeldt statsstøtte. Det har EU-Domstolen i en afgørelse på spørgsmål fra Østre Landsret tirsdag slået fast.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

TV 2 skal betale »ulovlighedsrenter« for uanmeldt statsstøtte, har EU-Domstolen i en afgørelse på et spørgsmål fra Østre Landsret tirsdag slået fast.

Størrelsen på beløbet er ikke afgjort. Det behandles ved Østre Landret. Men Viasat, som har rejst sagen om statsstøtte, har krævet, at TV 2 skal betale 1,75 milliarder kroner i renter til staten.
I en periode fra 1995 til 2002 modtog TV 2 ulovligt statsstøtte. Det nåede EU-Kommissionen frem til i en afgørelse i 2004.

Den støtte skulle betales tilbage, og det skete via ny statsstøtte i form af kapitaloverførsel og statslån. Dette støttebeløb var foreneligt med det indre marked, afgjorde EU-Kommissionen i 2011 med henvisning til TV 2s rolle som en virksomhed af almen økonomisk interesse.

Afgørelsen fra EU-Kommissionen førte til nye søgsmål. I 2017 fastslog EU-Domstolen igen, at støtten var forenelig med EU-regler, men at den var ydet ulovligt, da den ikke var anmeldt korrekt.

Med afsæt i en EU-dom fra 2008 i en sag mellem Frankrig og selskabet Société internationale de diffusion et d’édition blev TV 2 pålagt at betale ulovlighedsrenter. Den franske dom er kendt som Celf-dommen.

Viasat har ifølge EU-Domstolen krævet, at TV2 skal forpligtes til at betale ulovlighedsrenter på i alt 1.746.300.000 kroner for perioden mellem udbetalingen af støtten og EU-Kommissionens endelige afgørelse.

Det spørgsmål behandles ved Østre Landsret, som i maj 2019 bad EU-Domstolen om at afklare tre spørgsmål om fortolkning af EU-retten. Det er disse svar, som er kommet tirsdag.

Østre Landsret havde helt enkelt bedt om svar på, om retten er forpligtet til at pålægge TV2 ulovlighedsrenter som kendt fra Celf-dommen, når der er tale om forenelig støtte, og hvor godkendelsen er sket på grundlag af en vurdering af TV2s samlede økonomi og kapitalisering.

Beregningsgrundlaget for rentekravet udgøres af summen af de finansieringstransaktioner, der er klassificeret som støtte, herunder de beløb, som TV 2 har oppebåret som reklameindtægter.

TV2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, hæfter sig ved, at TV2 ikke har handlet forkert i sagen, der handler om, at EU ikke blev notificeret om statsstøtte til kanalen.

»Ved dagens afgørelse har EU-Domstolen udtalt, at staten har et krav på ulovlighedsrente fra TV 2, fordi TV 2 rådede over kompensationen, inden den blev godkendt af EU-Kommissionen. Det var TV 2 ikke enig i, men TV 2 tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning,« siger hun i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

Direktøren tilføjer, at afgørelsen tirsdag ikke afslutter sagen. Hun vurderer, at kravet kan bortfalde på grund af passivitet eller forældelse.

»Hvis Østre Landsret ikke finder, at statens krav på ulovlighedsrente er forældet, og TV 2 derfor skal betale ulovlighedsrente, som kan udgøre et meget stort beløb, vil staten kunne rekapitalisere TV 2,« siger Anne Engdal Stig Christensen.

Ifølge TV 2 ventes Østre Landsret i 2022 at afgøre sagen.

Viasat er ejet af mediekoncernen Nordic Entertainment Group (Nent). I EU-dommen fremgår det imidlertid, at det er Viasat, som har nedlagt påstanden om ulovlighedsrenter.

Ritzau har søgt en kommentar fra kulturministeren.

/ritzau/