Eksperter: Røntgen kunne have reddet Christian

Læs hvad verdens førende eksperter siger om farerne ved indtagelse af minibatterier.

Foto: Linda Henriksen

Susan Cowan, speciallæge
Susan Cowan, speciallæge. Har skrevet artikel i Ugeskrift for Læger, der handler om farerne ved indtagelse af minibatterier.

Hvad er det rigtige at gøre for læger, hvis der er mistanke om at et barn har slugt et minibatteri?

- Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, da jeg ikke kender de nøjagtige omstændigheder. Men generelt er det min opfattelse, på baggrund af de tidligere sager vi har set i udlandet, at det rigtige for læger at gøre er, at foretage en røntgenundersøgelse af alle børn, hvor der måtte være en mistanke om at de har slugt et minibatteri. Det er meget vigtigt at man får fjernet batterierne, for de kan være meget, meget farlige, hvis de sætter sig fast i spiserøret, siger Susan Cowan.

Er det standard for læger at gøre sådan, hvis der er mistanke om, at et barn har slugt et minibatteri?

- Jeg mener på baggrund af de tilfælde, man har set, at læger generelt set bør gennemlyse alle børn med røntgen, hvor der er mistanke om at de har slugt et minibatteri. For der kan være tale om liv eller død, og en gennemlysning giver ikke særlig meget stråleskade. Modargumentet kunne være, at, at de fleste børn, som sluger den her slags batterier, kvitterer dem igen gennem afføringen. Det kan derfor af nogle læger opfattes som at skyde over målet at give røntgenstråler. Der er altid en risiko forbundet med et røntgenbillede, og man tager ikke røntgen for sjov og det er det, som kan være en overvejelse.

- Hvis der ikke er en stor mistanke om, at barnet har slugt et batteri eller andet, kan det være hensynet til ikke at udsætte barnet for strålingsrisikoen der gør, at man lader være. Det er risikoen for kræft, man tager med i beregningerne, men jeg mener, at den risiko langt opvejes af den fare, der kan være forbundet med at sluge et batteri.

Hvad lyder den officielle anbefaling fra f.eks. Sundhedsstyrelsen:

- Selv om jeg anbefaler, at man gennemlyser alle børn, så er det ikke en national strategi, for sådan en findes ikke i Danmark. Men min anbefaling vil klart være, at man på baggrund af en risikovurdering bør gennemlyse alle børn, hvor der er mistanke om at de har slugt et batteri. Der er ingen tvivl om, at et batteri vil være synligt ved en gennemlysning. For et batteri er lavet af metal, som er meget, meget tydeligt på røntgen.

Ved læger nok om farerne ved minibatterier?

- Den enkelte læge ser sjældent børn, der har slugt minibatterier. Derfor hører det måske heller ikke til deres paratviden, hvor farlige minibatterier kan være. På baggrund af de tidligere sager, vi har set i udlandet, er det generelt min opfattelse, at det rigtige for læger at gøre er at foretage en røntgenundersøgelse af alle børn, hvor der måtte være en mistanke om at de har slugt et minibatteri. Det er meget vigtigt at man får fjernet batterierne, for de kan være meget, meget farlige, hvis de sætter sig fast i spiserøret, sige Susan Cowan.

Praharaju Janaki Sudhakar
Praharaju Janaki Sudhakar, MD i radiologi på Departement of Radiology, Salmaniya Medical Complex, i kongedømmet Bahrain.

Forfatter til artikel i Korean Journal of Radiology, der beskriver en sag om et barn, der har slugt et knapbatteri.

Hvordan bør en læge reagere, hvis der er en mistanke om at et lille barn har slugt et knapbatteri?

- Det er meget vigtigt at lægen er meget opmærksom, når der er mistanke om, at et barn har slugt et fremmedlegeme, uanset om der er tale om et batteri eller andre ting. Det første en læge skal gøre, hvis et barn viser tegn på vejrtrækningsbesvær eller manglende appetit, er at undersøge, hvor fremmedlegemet sidder, og der bør øjeblikkeligt tages et røntgenbillede. For de fleste fremmedlegemer vil være synlige på et røntgenbillede. Så det er vigtigt, at lægerne er meget opmærksomme, når der opstår mistanke om, at et barn har slugt et fremmedlegeme.

Og den bedste måde at klarlægge, om et barn har slugt noget, er via et røntgenbillede?

- Ja.

Vil alle typer batterier dukke op på et røntgenbillede?

- Ja, bestemt. Alle batterier vil være synlige fordi de er lavet af metal, som vil kunne ses på et røntgenbillede.

Så i det tilfælde, jeg har beskrevet, vil barnets død kunne være undgået, hvis man have taget et røntgenbillede, fordi det ville have vist batteriet?

- Ja, det vil jeg bestemt mene. For et batteri vil afgjort kunne ses på et røntgenbillede.

Lægerne i sagen fra DK siger, at forældrene skal vente på, at batteriet kommer ud i bleen – Er det tilstrækkeligt at vente?

- Nej, man bør via et røntgenbillede lokalisere batteriet for at finde ud af, hvor det sidder. Hvis det sidder fast i spiserøret, skal det fjernes øjeblikkeligt, fordi batteriet på grund af dens elektroniske ladning kan medføre korrosion på batteriet med efterfølgende ætsning af spiserøret til følge. Desuden kan batteriet lække, hvilket vil medvirke til ætsningen af spiserøret. Men uanset hvilket fremmedlegeme, der sætter sig fast i spiserøret, kan det medføre synkebesvær og det kan gøre, at uanset hvad et barn sluger efterfølgende, kan dette risikere at havne i lungerne i stedet for i spiserøret og maven. Hvis batteriet er havnet i maven er det rigtigt nok, at det sandsynligvis vil bevæge sig gennem systemet og komme ud via anus. Men man er nødt til at lokalisere det, og hvis det sidder i spiserøret, skal det fjernes, enten via endoskopi (kikkertundersøgelse red) eller via operation.

Men man kan som læge ikke gå ud fra, at batteriet kommer ud gennem systemet – man skal være sikker på, at det ikke sidder fast i spiserøret?

- Ja.

Og det gøres bedst via et røntgenbillede?

- Ja.

Hvornår bør man lave røntgen, hvis der er en mistanke om at et barn har slugt et batteri?

- Hvis man har en klinisk mistanke, så bør man gøre det øjeblikkeligt. Så snart et barn viser tegn på at have slugt et batteri eller andre fremmedlegemer, bør der udføres en røntgenundersøgelse.

Toby Litovitz
Toby Litovitz er professor i akutmedicin på Georgetown Universitet. Hun leder The National Capital Poison Center i Washington DC, der i de sidste 25 år har haft en national hotline for tilfælde af batteriindtagelse i USA.

Hvordan bør en læge reagere, hvis der er mistanke om at et barn har slugt et minibatteri?

- Hvis der er mistanke om, at der er slugt et batteri, er anbefalingen, at der hurtigst muligt tages et indledende røntgenbillede for at fastslå og sikre, at batteriet ikke har sat sig fast i spiserøret. Det er det kritiske spørgsmål, der skal afklares, for at man kan vurdere risikoen for barnet. Batterier, der passerer forbi spiserøret, skaber sjældent problemer og alvorlige følger. Men batterier, der sidder fast i spiserøret i bare to en halv time, kan potentielt set ætse sig vej gennem spiserøret.

Er det nok for læger at gå ud fra, at et batteri vil passere gennem systemet og komme ud med afføringen?

- Nej, det er ikke tilstrækkeligt, for de tilfælde, som man risiker at overse på den måde, kan være meget alvorlige. Det som kan ske er, at batteriet sætter sig fast i spiserøret og brænder hul gennem spiserøret og ind i enten luftvejene eller aorta. Så man skal sikre sig, at man ikke overser den type sager, også selv om de er meget, meget sjældne. Vi anbefaler, at der tages et røntgenbillede i alle sager, hvor et batteri er blevet slugt, for man må ikke overse de meget alvorlige og livstruende resultater, der kan følge som resultat af et slugt batteri. Hvis lægen kun ser statistisk på det, så ja, så kan man med en vis ret gå ud fra, at batteriet vil passere gennem maven og tarmen. Men statistikken risikerer at overse de 0,4 procent af tilfældene, hvor et lille barn sluger et batteri, og det ender med alvorlige skader som følge af indtagelsen. Derfor anbefaler vi, at alle børn, hvor der er mistanke om at de har slugt et batteri, øjeblikkeligt gennemlyses med røntgen.

Ved læger nok om de potentielle farer ved minibatterier?

- Jeg vil mene nej. Lægerne ved ikke nok om de potentielle farer ved minibatterier, der sluges. Grunden til det er, at problemerne og tilfældene med indtagelse af minibatterier er steget i takt med at lithium-minibatterierne er blevet mere udbredte og udgør en større del af batterimarkedet. Eftersom der findes flere af dem i folks hjem, ser vi også flere tilfælde med indtagelse. I de seneste år har vi set langt hyppigere tilfælde med alvorlige følger, og de er blevet beskrevet i de enkelte lande. Men der er ikke lavet en samlet international opgørelse og beskrivelse, og derfor mangler læger generelt viden.

Mangler der uddannelse hos lægerne?

- Der skal i hvert fald større opmærksomhed om emnet, og vi vil gøre vores ved at beskrive tilfældene i publikationer. Der skal beskrives flere tilfælde, så læger og andre professionelle gennem litteraturen bliver opmærksom på den øgede hyppighed med alvorlige tilfælde som følge af indtagelse af batterier. Det er ikke fordi der sluges flere batterier, men det får oftere alvorlige følger.

Ved forældrene nok om de potentielle farer ved disse batterier, som flere og flere har i deres hjem?

- Både ja og nej. Mange forældre er klar over, at smådele skal holdes uden for små børns rækkevidde, fordi at børnene risiker at blive kvalt i små ting. Folk ved nok at mønter o.lign. skal holdes væk fra børn. Men de færreste forældre ved, at det er farligere at sluge et batteri end en mønt og at der er større risiko for, at det ender med alvorlige skader, hvis et barn sluger et batteri, sammenlignet med andre småting. Forældre bør vide, at de ikke skal skifte batterier foran deres børn, og hvis de tager et batteri ud, skal de opbevares forsvarligt på et sted, som deres børn ikke har adgang til. Hvis man f.eks. samler batterierne sammen inden man tager dem til et genbrugscenter, skal man sikre, at det sker et sted, som børnene ikke kan komme i nærheden af. Og smider man et batteri ud, skal det ske på en måde, så barnet ikke kan fiske det op af skraldespanden igen.

- Et andet problem vi ser, er, at børnene selv piller batteriet ud af et legetøj eller en fjernbetjening. Så forældre skal sikre, at batteriet ikke kan pilles ud af børn, at batterirummet i f.eks. elektronisk legetøj er forsvarligt lukket og man skal bruge et værktøj for at få det åbnet og batteriet ud. Det ville være meget hjælpsomt, hvis producenterne tog højde for dette og sikrede, at batterierne var svære at få ud. Der er et særligt problem med fjernbetjeninger, hvor man som forælder bør tape rummet til batteriet godt det til, så det er svært at få batteriet ud.

I sagen fra Danmark om Christian – har lægerne handlet som de burde i den sag?

- Det er en meget tragisk sag, og set i bakspejlet burde der have været foretaget et røntgenbillede. Men problemet har været, at lægerne har fået et barn ind, som havde en øreinfektion, hvilket kan have forklaret de symptomer, han havde, eftersom der ikke var fuld sikkerhed for, om han havde slugt et batteri. Men da der var en risiko for, at barnet havde slugt et batteri, så burde der have været taget et røntgen for at sikre, at det ikke sad fast i spiserøret. Vel at mærke hvis forældrene havde gjort opmærksom på mistanken om et batteri. Sagen er ikke fuldt klarlagt endnu, men det er vigtigt at understrege, at det er meget usædvanligt at et batteri får så alvorlige følger. Og denne sag er en af de alvorligste, vi har set hidtil. I den lægelige verdenslitteratur er der ikke mere end otte dødelige tilfælde som følge af batteriindtagelse. Det er en usædvanlig og tragisk sag, og der er ikke tvivl om, at den kunne være undgået på flere måder undervejs: Hvis barnet ikke havde kunnet få fat i batteriet og hvis lægerne havde taget et røntgen og fjernet batteriet, så havde det ikke fået så fatale følger som det fik.

Så hvis der var taget et røntgen, ville man have opdaget batteriet og haft mulighed for at fjerne det i tide?

- Det er korrekt. Batterier er klart synlige på røntgenbilleder, de kan ikke overses.

Hvordan blev du behandlet hos vagtlægen? Fortæl din historie her