Dialog kan fjerne patientklager

Samtaler mellem læger og patienter kan løfte borgernes oplevelse af sundhedsvæsenet. Men lægeuddannelsen halter langt efter behovet.

Ole Bak blev dårlig på sit arbejde og blev kørt på skadestuen. Et ildebefindende, mente lægen. Ole Bak tog tilbage på arbejde – med en blodprop i hjernen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Op mod halvdelen af alle klagesager vendt mod læger og andet sundhedspersonale kan undgås, og danskernes oplevelse af sundhedsvæsenet kunne løftes markant, hvis kommunikationen mellem læger og patienter forbedres. Alligevel tillægges fag i samtale og kommunikation minimal vægt på lægestudiet. Det viser en undersøgelse foretaget af Berlingske Research.

Patientklagenævnet modtager hvert år 4.000 klager. 84 procent vedrører læger.

»Der klages sjældent udtrykkeligt over kommunikationen. Men når vi dykker ned i sagerne, kan vi se, at man kunne have undgået klagen og opfattelsen af fejlbehandling med en bedre dialog mellem patient og behandler. Jeg vurderer, at det gælder halvdelen af klagerne,« siger direktør i Patientklagenævnet, Peter Bak Mortensen. Hans vurdering støttes af Lægeforeningen.

Internationale undersøgelser har vist, at dårlig patientkommunikation gør patienterne fysisk dårligere. En nylig canadisk undersøgelse blandt 3.424 læger påviser direkte sammenhæng mellem en ringe præstation under lægestudiets kommunikations-eksamen og senere risiko for klager.

Men danske lægestuderende tilbydes højst uens og — med lægernes egne ord — utilstrækkelig undervisning på området. Det viser Berlingskes gennemgang af universiteternes studieordninger: Specifikke kurser i kommunikation og psykologi fylder blot to-fem pct. af studierne.

Den lave vægtning af kommunikation og læge-patient-forholdets psykologi møder skarp kritik fra Bo Møhl, der er leder af Rigshospitalets psykiatriske klinik og selv tidligere underviser på medicinstudiet:

»De unge læger mister helhedssynet. De disciplineres til kun at kigge efter det organ, de er uddannet til at tage sig af, men mister blikket for det hele menneske,« siger han.

Niels Damsbo, lektor i almen medicin ved Syddansk Universitet, erkender udfordringen:

»Det er svært at få plads til kommunikationsundervisning i et presset studie. Grundkurset er obligatorisk, men kommunikationsdelen giver ikke specifikke point, så nogle studerende vægter det ikke højt,« siger han.