»Det næste bliver et krav om dødsstraf«

Hvis regeringen forfalder til signallovgivning for at vise handlekraft, så risikerer man at ende i samme situation som Nyrup, der mistede sin troværdighed og magten. Det siger Venstres Eyvind Vesselbo, efter regeringen har lanceret sin bandepakke.

Venstres Eyvind Vesselbo mener, at der er brug for en gennemarbejdet ghettoplan. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bjørn Larsen

Eyvind Vesselbo har sendt et brev.

Venstres medlem af Folketingets Integrationsudvalg har skrevet til sine partikolleger i ministrekontorerne i Integrations- og Beskæftigelsesministeriet, Birthe Rønn Hornbech og Claus Hjort Frederiksen. I brevet foreslår Vesselbo, at man sætter sig ned og finder ud af, hvad der fungerer og ikke fungerer på integrationsområdet. Finder nye løsninger, laver handle­planer og strategier for at lø­se problemerne. Og han foreslår, at regeringen opretter et nyt institut: Institut for Integrationsvurdering. Efter samme model som det nu hedengangne Institut for Miljø­vurdering, der blev nedsat for at komme med analyser og forslag til, hvordan man får mest miljø for pengene, skulle det nye institut se på, hvordan man får mest integration for pengene.

Eyvind Vesselbo har fået et brev tilbage.

Der står i korte træk: Tak, men nej tak.

Integrationsministeren bruger i stedet brevet på at remse alle de gode tiltag op, som regeringen har taget på integrationsområdet. Imens udkæmpes der en regulær bandekrig i Københavns gader, hvor forskellige indvandrergrupper og rockere skyder med skarpt mod hinanden uden smålig skelen til, om uskyldige borgere bliver mejet ned.

I onsdags kom så regeringens svar på problemet: Markant hårdere fængselsstraffe og udvisning til indvandrere, der bærer våben. Problemet er blot, at det er tvivlsomt, om det har nogen effekt ud over at vise vælgerne, at politikerne ikke vil finde sig i mere. Eksperter siger nej, og i en tidligere sag har Birthe Rønn Hornbech såmænd advaret Dansk Folkeparti imod, at udvisning i disse sager er ren signallovgivning.

Rammer os i nakken
Eyvind Vesselbo er enig.

»Jeg synes også, at de her folk skal smides ud. Men hvis det ikke kan lade sig gøre i praksis, så får vi et problem. Det rammer os i nakken, hvis vi bare laver signallovgivning, og ikke er ærlige omkring, hvad der faktisk fungerer. Vi mister autoritet. Vælgerne gennemskuer det jo,« siger Eyvind Vesselbo, der ser en lige linje fra situationen under Nyrup og til nu.

»Han tabte i sidste ende valget på, at han igen og igen sagde, at der var styr på tingene. Men folk kunne jo se, at det ikke passede. Vi skal passe på med, at det samme ikke sker for os. Det her handler altså ikke kun om politisk taktik. Det handler om, hvordan Danmark skal udvikle sig fremover,« siger Eyvind Vesselbo, der i sit civile erhverv som kultursocio­log har beskæftiget sig med indvandrere og integration i over 20 år. Flere gange har han fremskrevet udviklingen på indvandrerområdet meget præcist, men det blev han ikke populær på i 90erne.

»Dengang var debatten sådan, at hvis man sagde noget om det her, blev man stem­plet som rabiat. Nu er det vendt på hovedet. I dag kappes alle om at stramme og være enige med Dansk Folkeparti, så hvis man foreslår noget, bliver man stemplet som »blød« på udlændingeområdet. Vi har en slap oppositon, der ikke har alternative bud. Selv Socialdemokraterne vil stramme. Der er opstået en usund konsensus, der blokerer for en løsningsorienteret debat,« siger Vesselbo, der blandt andet mener, at der er brug for en gennemarbejdet ghettoplan.

»Det her problem er opstået i 90erne, hvor man ikke fik indvandrerne i arbejde. Man skabte en arbejdsløshedskultur blandt indvandrere og værst af alt blandt deres børn. Vi fik stoppet for tilstrømningen udefra, da vi kom til i 2001, og det var nødvendigt. Men siden har man lænet sig tilbage og sagt, at det løser alle problemer. Men det gør det ikke. Ingen har tænkt på at stoppe tilstrømningen indefra. Man har ikke taget hensyn til antallet af eftekommere, og nu har vi så en hel generation – 30-40.000 børn – der vokser op i en ghettokultur,« siger Eyvind Vesselbo, der forudser store vanskeligheder ved at få en knægt, der er vant til at tjene 300.000 om måneden ved kriminalitet til at arbejde som flaskedreng i Netto.

»Det er ikke for sent. Men vi har brug for at få ændret fokus fuldstændig. Ellers bliver det her bare værre og værre, og jeg mener, vi står over for samfundets største udfordring,« siger Vesselbo.


Her skyder banderne


Vis stort kort Se kortet i Google Earth Følg kortet i din RSS-læser