Danskerne blandt verdens mindst klimabekymrede

Mindre end hver anden dansker mener, at den globale opvarmning har alvorlig effekt i det område, hvor de selv bor. I Grækenland ser ni ud af ti alvorlige konsekvenser af opvarmningen.

Det placerer danskerne blandt de mindst klimabekymrede i stor international Gallup-undersøgelse.

Danskerne er mindre bekymrede for de lokale konsekvenser af den globale opvarmning, end man er i langt de fleste andre lande. Det fremgår af en stor global Gallup-undersøgelse, der offentliggøres i forbindelse med den internationale Jordens Dag, der har til formål at højne verdensbefolkningens bevidsthed om miljøproblemer.

Mens to tredjedele af samtlige godt 60.000 interviewede i 57 lande verden over mener, at den globale opvarmning har en alvorlig effekt i området, hvor de selv bor, så har mindre end halvdelen af danskerne, 48 pct., den samme oplevelse. Det placerer danskerne i den mest klima-ubekymrede fjerdedel blandt nationer i Europa. Og i forhold til resten af verden - herunder i sammenligning med lande som Indien, USA og Japan - blandt de absolut mindst bekymrede for klimaforandringerne overhovedet.

Hvis man tager grækerne f.eks., så mener mere end ni ud af ti, at den globale opvarmning har alvorlige effekter i deres eget land. Et næsten tilsvarende billede gør sig gældende i resten af Sydeuropa, hvor 83 pct. af spanierne, 77 pct. af italienerne og 73 pct. af franskmændende ser klare og alvorlige tegn på effekterne af global opvarmning i deres egen baghave.

På verdensplan er islændingene de absolut mest kolde over for klimaforandringerne. I hvert fald mener næsten 60 pct. af befolkningen på den nordatlantiske ø, at den globale opvarmning slet ikke har nogen alvorlig effekt lokalt. I det hele taget er det betegnende for undersøgelsen, at man i det rige Nordeuropa generelt oplever færre grimme effekter af temperaturstigningerne end i praktisk taget alle andre lande.

Vi mærker ingenting

Klimaprofessor på Københavns Universitet Eigil Kaas mener, at det på baggrund af Gallup-undersøgelsen kunne være fristende at konkludere, at danskerne simpelthen tror mindre på global opvarmning, end man gør i næsten alle andre lande.

»Det er ligefrem muligt, at det forholder sig sådan, men den konklusion kan man bare ikke drage på baggrund af undersøgelsen,« siger han.

Han mener derfor, at undersøgelsen overvejende bekræfter det kendte billede - nemlig, at vi i Danmark ikke på egen krop har mærket synderlig mange negative konsekvenser af den globale opvarmning. Ikke endnu i hvert fald. Det har man til gengæld i Sydfrankrig, Grækenland, Portugal og ikke mindst i Spanien, hvor man i stigende grad er alvorligt påvirket af klimaforandringerne, herunder af vandmangel og hedebølger, som rent faktisk slår folk ihjel.

I den danske afdeling af verdensnaturfonden WWF ser John Nordbo, der leder interesseorganisationens klimaafdeling, en lignende forklaring på tallene.

»Men der kan også være andre forklaringer. I Danmark har vi efterhånden diskuteret klimaforandringer så længe, at vi godt ved, at enkeltstående ekstreme begivenheder på vejrfronten ikke umiddelbart lader sig knytte til den globale opvarmning. I en del lande, hvor debatten er mere ny, drager man ofte nærmest direkte paralleller mellem det aktuelle vejr og opvarmningen. Endelig er der Lomborg-effekten. Der er en gruppe af mennesker herhjemme, som ikke synes, at problemet skal tages alvorligt. Oog den skeptikergruppe, har jeg indtryk af, er betydeligt større og mere stålsat end i andre lande. Andre steder har klimadebatten udviklet sig mere skridtvis i takt med, at der er kommet nye forskningsresultater på banen. Den danske debat har været meget mere en debat for eller imod - tror vi på drivhus- effekten og klimaforandringerne eller ej?« forklarer John Nordbo.

Lomborg: Fordel ved varme

Bjørn Lomborg, der i øjeblikket holder foredrag i USA, siger fra sit californiske hotelværelse, at han ikke kan genkende billedet af, at han skulle have været en drivende motor mod et mere klimaskeptisk og klimapolariseret Danmark.

»Det, der kendetegner den danske klimadebat, er tværtimod, at den er meget mere nuanceret end andre steder. I Danmark ved de fleste godt, at den globale opvarmning ikke er ensbetydende med dommedag. For nogle lande, f.eks. Rusland og Danmark, kan en moderat temperaturstigning rent faktisk være en fordel,« siger han.