Bevisløs i lægeland

Sagen om 14 måneder gamle Christians død tegner et billede af et land, hvor retssikkerheden for borgerne i klagesager over vagtlæger afhænger af, hvor i landet, borgerne bor. Uligheden kommer bag på førende eksperter, der efterlyser genopretning af retssikkerheden i regionerne.