Aftaleudkast til klimaaftale

Læs udkastet til en slutaftale, som statslederne ved klimatopmødet i Bella Center, skal forhandle ud fra i dag.