2007 – et år med ekstremt vejr

I Asien blev en kvart milliard mennesker i 2007 påvirket af enorme regnmængder, og orkaner forårsagede oversvømmelser. Herhjemme var juni rekordvåd og vinteren rekordvarm. Alt tyder på, det fortsætter.

2007 blev ikke et år, hvor Danmark i alvorlig grad blev raseret af orkaners hærgen eller af stormfloders voldsomme indhug i kysterne. Og i udlandet så man hverken amerikanske millionbyer blive skyllet over ende eller titusindvis af europæere bukke under for ubærlig hede.

Alligevel kan man roligt konkludere, at 2007 blev vejrmæssigt ekstremt, såvel nationalt som internationalt. For Danmarks vedkommende var der især to fænomener, der gjorde sig gældende: en rekordvarm vinter samt en næsten rekordvåd sommer, hvor himlens sluser åbnede sig så voldsomt, at der blev advaret om druknerisiko på Roskilde Festivalen. Nordsjællændere husker formentlig med en vis gru, at de i løbet af syv uger i højsommeren blev begravet i 400 mm regn – eller over halvdelen af et helt års normalnedbør. Det svarer til, at en almindelig parcelhusgrund på 1.000 kvadratmeter skulle suge 400.000 liter vand til sig.

Og skuer vi ud over landets grænser, hylede orkanerne flere steder med vindhastigheder af hidtil uhørt styrke, ligesom store områder af Asien blev ramt af nedbørsmængder, der trodser stort set enhver beskrivelse. Især sidste halvdel af året var præget af helt usædvanligt mange naturkatastrofer, hvor vejret var den afgørende faktor.

Det globale vejr i 2007 følger dermed en tendens, der synes at have gjort sig gældende i hvert fald siden slutningen af 1990erne, nemlig at det efter alt at dømme bliver vildere og vildere. Temperaturerne på den nordlige halvkugle har sandsynligvis ikke været højere i de seneste 1.300 år. Siden 1850 har 11 af de 12 varmeste år alle ligget fra 1995 og fremefter. Nedbør i enorme mængder skader i stigende omfang livsgrundlaget for millioner af mennesker, orkanerne tager til i styrke, og andre områder, herunder Australien, Sydeuropa, det vestlige Amerika og Nordafrika rammes af tørke.

Vejr er nyhedsstof
Hvis man spørger den internationale nødhjælpsorganisation Oxfam, er der for kloden som helhed sket ikke mindre end en firedobling i antallet af vejrbetingede naturkatastrofer i de seneste godt 20 år, fra ca. 120 om året i begyndelsen af 1980erne til op mod 500 årligt i nutiden. Dertil kommer, at antallet af mennesker, der bliver påvirket af vejrets rasen, i samme periode er steget med 68 pct. ifølge Oxfam. Alene i år blev en kvart mia. mennesker i Asien ramt af oversvømmelser.

Hvis man derimod spørger en førende klimatolog som John Cappelen på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tegner billedet sig imidlertid noget anderledes. Han betvivler ikke, at der inden for det seneste årti er sket en i hvert fald mindre stigning i mængden af ekstreme vejrbegivenheder, men næppe en firedobling.

»Jeg tror snarere, at tallet må tilskrives den kendsgerning, at vi hører væsentlig mere om de her naturkatastrofer i dag i kraft af en meget mere effektiv nyhedsformidling. Jeg kan ikke huske, at TV-stationerne for ti eller 20 år siden stod ude i forreste klitrække, så snart den mindste storm var under opsejling. Men det gør de i den grad i dag. Også datastrømmen er blevet langt mere detaljeret på området, så en stor del af stigningen kan uden tvivl forklares ved, at vi simpelthen får information om flere katastrofer i selv de fjerneste afkroge af verden,« siger han.

Endvidere gør John Cappelen opmærksom på, at et stigende antal mennesker bliver påvirket af de vejrbetingede katastrofer, ganske enkelt fordi vi bliver flere og flere på kloden. I kraft af den stigende velstand, ikke mindst i Østasien, med bedre huse, bedre infrastruktur og mere industrielt landbrug, ødelægger vandet og blæsten endvidere større og større værdier.

Varmerekorder på vej
Så en firedobling af katastrofernes antal er det næppe blevet til. Men ifølge forskere på det britiske meteorologiske center, Met Office, vil globale temperaturrekorder blive slået i mindst halvdelen af årene mellem 2009 og 2014, og deres prognose siger, at i 2014 vil den globale gennemsnitstemperatur ligge ca. 0,3 grader over nutidens.

Temperatur og vildt vejr har det med at følges ad. Så der er lagt i kakkelovnen til endnu flere hedeslag, druknede og ødelæggelser forårsaget af blæst og regn i de kommende år.