BERLINGSKE NUANCERER

VI TAGER AFSÆT I DE VIGTIGSTE POLITISKE EMNER OG NUANCERER DEBATTEN.

Vokser uligheden i Danmark?
Hvor mange voksne passer vores børn i dagsinstitutionerne?

Spørgsmålene er lette at stille, men kræver nuancerede svar. Vi tager udsagn fra den politiske debat under kærlig behandling. Målet med »Berlingske nuancerer« er at beskrive virkeligheden kompliceret for at beskrive den præcist. »Berlingske nuancerer« tager afsæt i de vigtigste politiske emner i den offentlige debat.

Artiklerne læses som hovedregel af eksterne eksperter, der gør os klogere, før vi publicerer. Vi fremlægger fakta. Fra flere vinkler. Vi lægger vores metode åbent frem.

Skriv til journalist Philip Dam med forslag til emner.