Socialdemokrat i blå forklædning

Carsten Koch er økonomen, der begyndte som marxist, men endte som minister og efterfølgende formand for flere politiske kommissioner. Han siger selv, at han aldrig har været fuldblodspolitiker.

Læs mere
Fold sammen

Han er blevet kaldt rød økonom i blåt jakkesæt og Foghs yndlingssocialdemokrat. Han har raset mod ideen om en finansskat, som han ikke tror virker. Og for nylig var han med til at starte den røde erhvervsklub.

Nu kan Carsten Koch tage det mere roligt og nyde, at han 27. april fylder 70 år. Men selv om han i dag må siges at tilhøre højrefløjen af Socialdemokratiet, var det ikke hans udgangspunkt. Han er søn af en skrædder og voksede op med arbejderbevægelsens grundværdier. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet, og som ung nyuddannet økonom fra Københavns Universitet underviste han de unge økonomer i marxistisk økonomi og storkapitalens grimme ansigter.

På et tidspunkt trængte han dog til at bruge sin viden i den virkelige verden og fik job i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, og meldte sig ind i Socialdemokratiet.

Siden hen har han været med til at sætte sit tydelige præg på den politisk-økonomiske dagorden herhjemme.

En søgning på Google på hans navn viser et større batteri af politiske kommissioner, udvalg og lignende, som han har været formand for. Han har bl.a. stået i spidsen for Skattekommissionen.

Carsten Koch går for at være lidt af en super-netværker, der kan skabe sig forbindelser over alt. Hans politiske karriere tog fart, da han, mens han var direktør for AE, af Poul Nyrup Rasmussen blev hentet ind som skatteminister. Det fik dengang en af de ansatte hos AE til at udtrykke bekymring over, hvem der skulle rydde op på hans skrivebord, når han nu forlod butikken.

Det blev til fire år som skatteminister og herefter to år som sundhedsminister. Også udnævnt af Poul Nyrup, men det var også Nyrup, som endte med at fyre Carsten Koch som sundhedsminister.

En anden af de socialdemokratiske kæmper i form af Mogens Lykketoft udtrykte senere ærgrelse over, at Carsten Koch ikke holdt længere som sundhedsminister. Han mener, at han var forud for sin tid som sundhedsminister, blandt andet med en kampagne mod rygning.

Carsten Koch stoppede som sundhedsminister i 2000. Han har tidligere til Berlingske Business peget på, at han aldrig har været fuldblodspolitiker, men har været drevet af den faglige substans i det, han har beskæftiget sig med. Derfor har han også ændret holdning gennem tiden.

Efter tiden i ministerbilerne blev han blandt andet direktør i den store pengetank Lønmodtagernes Dyrtidsond, LD. Og arbejdet inden for investeringsområdet er en anden af de ting, som også har fyldt en del i hans karriere.

Han er stadig aktiv på området og er blandt meget andet bestyrelsesformand for By & Havn I/S, Beskæftigelsesrådet og Vækstfonden samt medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest og ejendomsselskabet Dades. Han er desuden netop udpeget som formand for Danske Professionshøjskolers formandsforsamling.