Robespierre bliver henrettet

Maximilien Robespierre var ikke ligefrem nogen populær mand. Han havde som medlem af det såkaldte Velfærdsudvalg stået i spidsen for et større udrensning i det år, der var gået, siden den franske revolution startede. Han havde sendt tusindvis af fjender til guillotinen, når de udgjorde den mindste trussel mod folkets magtovertagelse, men på denne dag for 222 år siden var det ham selv, der blev et hoved kortere.

Robespierre var en hård mand, og hans regime var et terrorregime, der fik henrettet mellem 20.000-50.000 mennesker. Et rent blodbad, der også kostede kongen og hans familie livet og ikke mindst mange adelige, der havde været med til at undertrykke befolkningen. Et af ofrene var den danske bankmand Johann Friedrich Diedrichsen, der var i Paris for at overvære et bryllup, hvor brudgommen blev anklaget for forrædderi, og Diedrichsen blev dømt ved samme retssag, hvilket viser, hvor tilfældigt ofrene blev fundet.

Revolutionen opstod først og fremmest, fordi Frankrig manglede penge. Blandt andet havde man brugt mange penge på at sikre amerikansk uafhængighed af englænderne, men pengene var lånt og skulle betales tilbage. Derfor blev generalstænderne indkaldt til møde, og her lykkedes det folket at overtage magten. Gert