Pelle Jarmer er død

Pelle Jarmer, tidligere socialborgmester i København, er død, 81 år.

Foto: Bjarne Lüthcke. Pelle Jarmer er død, 81 år gammel.
Læs mere
Fold sammen

Det sociale engagement prægede Pelle Jarmer gennem et langt liv, dels som socialdemokratisk medlem af Borgerrepræsentationen og borgmester med ansvar for det sociale område 1976-89, dels som bestyrelsesmedlem og formand for en lang række organisationer, udvalg og bestyrelser med tilknytning til arbejderbevægelsen.

Efter tiden på Rådhuset var han i et par år direktør for Gigtforeningen, og 1992-2003 var han konsulent i boligselskabet KAB.

Efter et langt engagement, måtte han de seneste år skære ned på aktiviteterne. Svært var det at miste jævnaldrende, som stod ham nær. Når han kiggede i sine fotoalbum, bragte det gode minder fra fester og sammenkomster, men han blev samtidig trist ved - på den måde at blive mindet om - så mange der ikke er her længere.

Det sidste af hans utallige tillidshverv bevarede han til sin død - som menigt medlem af bestyrelsen for Børnenes Kontor København, som han tidligere var formand for.

Han voksede op i Brønshøj, og der sluttede han sine dage. Fra Bellahøjhusene, hvor han havde udsigt ind mod sit elskede København, flyttede han i oktober 2016 tilbage til Tingbjerg. Tingbjerg stod hans hjerte nær, og han engagerede sig i Tingbjerghjemmet gennem 22 år som bestyrelsesmedlem, lige til han selv blev en skattet beboer på hjemmet.