Pelle Jarmer er død

Pelle Jarmer, tidligere socialborgmester i København, er død, 81 år.

Pelle Jarmer er død, 81 år gammel. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Lüthcke

Det sociale engagement prægede Pelle Jarmer gennem et langt liv, dels som socialdemokratisk medlem af Borgerrepræsentationen og borgmester med ansvar for det sociale område 1976-89, dels som bestyrelsesmedlem og formand for en lang række organisationer, udvalg og bestyrelser med tilknytning til arbejderbevægelsen.

Efter tiden på Rådhuset var han i et par år direktør for Gigtforeningen, og 1992-2003 var han konsulent i boligselskabet KAB.

Efter et langt engagement, måtte han de seneste år skære ned på aktiviteterne. Svært var det at miste jævnaldrende, som stod ham nær. Når han kiggede i sine fotoalbum, bragte det gode minder fra fester og sammenkomster, men han blev samtidig trist ved - på den måde at blive mindet om - så mange der ikke er her længere.

Det sidste af hans utallige tillidshverv bevarede han til sin død - som menigt medlem af bestyrelsen for Børnenes Kontor København, som han tidligere var formand for.

Han voksede op i Brønshøj, og der sluttede han sine dage. Fra Bellahøjhusene, hvor han havde udsigt ind mod sit elskede København, flyttede han i oktober 2016 tilbage til Tingbjerg. Tingbjerg stod hans hjerte nær, og han engagerede sig i Tingbjerghjemmet gennem 22 år som bestyrelsesmedlem, lige til han selv blev en skattet beboer på hjemmet.