Parkeret på øretævernes holdeplads

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) vil gerne kæmpe for de syge og svage. Men en stribe skandale-sager skygger for de gode intentioner.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) vil gerne kæmpe for de syge og svage. Men en stribe skandale-sager skygger for de gode intentioner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Psykisk syge skal have en mere ligeværdig behandling end den, hun selv oplevede, de fik, da hun arbejdede i socialforvaltningen i København.

Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at lytte til den enkelte patient – sådan som der blev lyttet til hendes egen morfar, den tidligere borgmester i Svendborg, der sagde nej tak til at lade sig operere for kræft i halsen, fordi lægerne ikke kunne love ham, at han ville bevare sin stemme.

Han fik sin vilje og døde i stedet med sit stemmebånd i behold og sin familie omkring sig.

Det er Sophie Hæstorp Andersen (S) selv, der på sin hjemmeside beretter om de oplevelser fra sit eget liv, som ligger til grund for to af hendes største mærkesager, en bedre psykiatri og et mere menneskeligt sundhedsvæsen.

Ingen betvivler, at regionsrådsformandens hjerte banker varmt for de syge og de svage.

Problemet er imidlertid, at en stribe skandale-sager skygger for de gode intentioner og i vid udstrækning er løbet med opmærksomheden i hendes godt fire år lange regeringstid som politisk chef for Region Hovedstaden.

Her har hun i lange perioder været parkeret på øretævernes holdeplads og brugt oceaner af tid og kræfter på at undersøge, forsvare og beklage dårligt håndterede sager, som har kompliceret bestræbelserne på at løfte indsatsen for netop de svage og de syge.

Skæld ud fra Rigsrevisionen

Bare på det allerseneste har regionen – og Sophie Hæstorp Andersen som frontfigur – fået benhård kritik fra Rigsrevision og statsrevisorer for implementeringen af det udskældte IT-system, Sundhedsplatformen, som i flere år førte til en reduceret aktivitet på regionens hospitaler og ikke har været i nærheden af at give de økonomiske, kvalitetsmæssige og ressourcemæssige gevinster, der var stillet i udsigt.

Ligeledes har regionen måttet punge ud med 14 millioner kroner i kompensation til bl.a. et arkitektfirma efter en udbudsproces, der kørte skævt i forbindelse med et byggeri af et akuthus på Bispebjerg Hospital.

På negativ-listen er der også de årelange stridigheder med de praktiserende læger og problemerne med at få akut-telefonen 1813 til at fungere, så folk ikke skal vente alt for længe med at komme igennem og få den hjælp, de efterspørger.

Her som med Sundhedsplatformen er der tale om sager, som Sophie Hæstorp Andersen har arvet fra sin forgænger, Vibeke Storm Rasmussen, og det tidligere regionsråd, som står bag beslutningerne om at erhverve den amerikanske IT-system og droppe aftalen med de praktiserende læger om at drive lægevagten.

Men det er hende, der har det politiske ansvar for at få systemerne til at fungere, og her er det kikset.

Blandt andre politikere i regionsrådet og centrale kilder er vurderingen, at hun ikke har haft tilstrækkelig gennemslagskraft i forhold til det stærke embedsværk i regionen, som menes at have en væsentlig del af ejerskabet til både 1813 og Sundhedsplatformen.

Helt usædvanligt har der på det seneste været krav i regionsrådet om at fjerne navngivne embedsmænd, og den øverste direktør, Hjalte Aaberg, stopper ved årsskiftet i forlængelse af problemerne med Sundhedsplatformen, om end det bedyres, at der ikke er nogen sammenhæng.

På Christiansborg giver regeringskilder udtryk for, at man »havde forventet mere«, da Sophie Hæstorp Andersen efter en længere karriere som sundhedsordfører i Folketinget overtog formandsposten i Region Hovedstaden.

Regionen har blandt andet påfaldende svært ved at overholde de garantier for hurtig hjælp, som patienterne har fået på flere områder, og det vækker også undren, at der er så mange »møgsager« i en region, som burde have alle forudsætninger for at drive et eksemplarisk sundhedsvæsen.

Vælgerne er glade

Men med til historien hører også, at vælgerne gerne vil have Sophie Hæstorp som formand, og at Socialdemokraterne, trods de mange »sager«, fik et rigtigt pænt valg i efteråret.

Et lyspunkt har også været, at regionen forleden kunne meddele, at man er ved at få styr på et andet kritikpunkt, nemlig de mange aflysninger af store livreddende hjerteoperationer.

Tilsvarende har regionen sat store ressourcer ind på at løfte kvaliteten på akut-området efter en række meningitis-dødsfald, efter at formanden selv var gået ud med kritik af Herlev Hospital for ikke i første omgang at være tilstrækkeligt indstillet på at lære af sine fejl.

Hun har også sikret sig en god platform i Danske Regioner, hvor hun er blevet formand for psykiatriudvalget og dermed kan komme til at præge den tiltrængte udbygning af psykiatrien, som nu er på vej.

Her får Sophie Hæstorp Andersen således en – sjælden - god mulighed for at kunne gøre en forskel for de patienter, som hun så gerne vil hjælpe.