Mester bag sygehussucces

75 år. Otto Herskind Jørgensen var med til at forvandle et amt og dets sygehusvæsen – nu gælder det lektiehjælp til unge på Frederiksberg.

Otto Herskind Jørgensen - havde glade dage med Churchill, Armstrong og Blixen Fold sammen
Læs mere

Frederiksberg fik i sommer en usædvanlig tilflytter, Otto Herskind Jørgensen, der efter 46 års markant virke i trekantområdet kom hjem til fødeøen Sjælland med et flot scoringskort: Han havde forvandlet et amt og stået for den politiske og økonomiske forudsætning for, at Vejle Sygehus igen er blevet kåret til landets allerbedste.

Og selv om den tidligere amtsborgmester (V) i morgen fylder 75, har han straks givet sig i kast med en ny opgave - som lektiehjælper for børn og unge, danske som indvandrere, i lektiecafeen på Frederiksberg Bibliotek. Her kan han udnytte sin mangeårige erfaring som gymnasielektor.

Som knægt levede han et gammeldags landsbydrengeliv i Tingerup ved Hvalsø med uhæmmet frihed, men også med en graven tørv og hakken roer - og om aftenen med at læse Amtstidende og Berlingeren, jo, et godt hjem og en opvakt familie var det.

Han blev tidligt vakt politisk og var som stud.mag. i historie og kristendomskundskab meget aktiv i senioratet i Studenterforeningen med glade dage med Churchill, Eisenhower, Armstrong, Reumert, Karen Blixen o.m.a. Efter ti års studier var kandidatgraden og et job på gymnasiet i Fredericia hjemme.

Den politiske interesse fortsatte, og med et langt tilløb endte han 1994 i amtsborgmesterens stol efter den navnkundige Erling Tiedemann - ham, der skæmtede med, at Vejle Amt bare var et administrativt postulat.

Men det blev det ikke ved med at være. Herskind gik sine egne og pragmatiske samarbejdets veje, når den afstukkede regionalpolitik skulle udmøntes. Først og fremmest mht. sygehusene, hvor dét i Vejle blev arbejdet op fra et håndværker- til et hightechsygehus, landets nummer 1, som det anføres i Dagens Medicin.

Det gjorde ondt på Herskind, at amterne blev nedlagt, meget ondt. Nu betaler han af på sine år i det jyske ved hjemme hos Else i stuelejligheden på C.F. Richs Vej at bidrage til at skrive Vejle Amts historie 1796-2006. Og skrive de taler og foredrag selv, han skal holde. Så det ikke går som dengang, han havde embedsmænd til at forfatte dem, og han pludselig måtte standse op i talestrømmen med et: Hov, det mener jeg jo slet ikke!